Ocean

zondag 2 oktober 2016

The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 4de KWARTAAL 2016
Agenda   Tips en berichten


Behind all this some great happiness is hiding (Yehuda Amichai) 

Het valt niet mee om het universum te zien als een uitdrukking van vreugde. Zo vele bewijzen van het tegendeel dringen zich dagelijks aan ons op. Lijden en dood zijn onontkoombaar; hoe kan de kosmos vreugdevol zijn bij zoveel geweld en wreedheid om ons heen; bij zoveel angst, pijn en verlies in ons eigen leven?
Ons idee van ’wat is’ wordt bepaald door de manier waarop wij, beperkt door zowel lichaam als geest, de werkelijkheid zien en interpreteren. Evolutionair gezien heeft die vrees-achtige visie op een bedreigende werkelijkheid ons geholpen om te overleven - tot nu toe, tenminste. Maar we betalen daarvoor een hoge prijs: het belet ons om ten volle die vreugde te ervaren waar Yehuda Amichai naar verwijst; een geluk groter dan woorden kunnen uitdrukken. Gevormd, als wij zijn, in vrees en strijd staan we daar niet van nature voor open. Het doel van deze retraite is om ruimte te scheppen; een leegheid in ons denken die plaats geeft aan de directe, woordloze, ervaring van de vreugde die overal is, die in alles is.
De retraite is bedoeld voor mensen die eerder een Open Pad Training volgden en voor iedereen die al enigszins vertrouwd is met non-duale benaderingen, als Advaita, Zen, Dzogchen, Sufi, Christelijke of Joodse mystiek. Nieuwkomers zijn van harte welkom mits ze bereid zijn om zonder zwemvest in het diepe te duiken.

Elias Amidon is de geestelijk leider van de Sufi Way. Zijn voornaamste leraar was Pir Fazal Inayath Khan; daarnaast was hij leerling van Qadiri Sufi’s in Marokko, boedhistische Theravaden leermeesters in Thailand, Amerikaans-Indiaanse leraren van de Assemblies of the Morning Star, christelijke monniken in Syrië en Zen meesters van de orde White Plum Sangha. Zijn zeer veelzijdig leven - hij werkte o.m. als leraar, timmerman, architect, hoogleraar en schrijver - kenmerkte zich vanaf zijn jeugd door sterke maatschappelijke betrokkenheid. Hij is bekend als milieu- en vredesactivist in de V.S., het Midden Oosten en Z.O. Azië. Meer over pir Elias op: www.sufiway.nl/sufiway/
Hieronder is ook meer informatie te vinden


Agenda 4de kwartaal 2016

A Joyous Cosmology - retreat

Wat:    A Joyous Cosmology, een Open pad retraite met Pir Elias Amidon (Sufi Way Program)
Wanneer:   20 - 23 oktober
Waar:   Sparjeburd Friesland
Tijd:   donderdag 20 vanaf lunch tot en met zondag lunch 23 oktober
Kosten:   zie website link hieronder
Opgave:   www.sufiway.nl/reg2016

Zie voor meer informatie over de 2016 retreat de flyer op: www.sufiway.nl/sufiway/1610/flyer_en.pdf (Engels).
Onder deze link: www.sufiway.nl/sufiway/1610/vreugdevolle_kosmologie.pdf vindt u een Nederlandse vertaling van de uitgebreide inleiding op deze retreat.

Aanmelden is belangrijk want het aantal plaatsen is beperkt. Gebruik daarvoor het formulier op:
www.sufiway.nl/reg2016
NB: De voertaal tijdens de retreat is Engels

Free medicine: Opening to the Sacred

Met Pir Elias Amidon

We leven in een heilige werkelijkheid. Elk moment is ”levend” met zuivere aanwezigheid, hetgeen de soefi’s de ”Eerste Aanwezige” noemen. Gedurende deze lezing zal Elias eenvoudige manieren tonen om onszelf te openen voor het Heilige. De lezing wordt gevolgd door een muzikale meditatie.
Free Medicine is de titel van zijn laatste boek.

Wat:    Free Medicine - een avond met Pir Elias Amidon   (Sufi Way Program ism de Soefi Beweging)
Wanneer:   24 oktober
Waar:   Soefi Centrum Anna Paulownastraat 78, Den Haag
Tijd:   19.30 uur, zaal open v.a. 19.00 uur
Kosten:   vrijwillige bijdrage
Opgave:   niet nodig iedereen is welkom (zie link flyer hieronder)

Zie flyer: www.sufiway.nl/sufiway/flyers/1610_Free_Medicine.pdf

Following Beauty

”Beauty is the welcoming openness of the Truth toward us” (Ibn Arabi)
Omar Inayat-Khan en Elmer Koole geven in november weer een inspirerend programma in Den Haag.

Wat:    Following Beauty met Omar Inayat-Khan en Elmer Koole (Sufi Way Associated Program)
Wanneer:   Vrijdagavond 25 november en zaterdag 26 november
Waar:   Soefi Centrum Anna Paulownastraat 78, Den Haag
Tijd:   vrijdag: 19.00 - 21.00 uur & zaterdag 10.00 - 21.0
Kosten:   Hele programma, incl drankjes en maaltijden ? 100,--
Opgave:   Elmerkoole@gmail.cm tel.:06 27093762 (zie link naar flyer hieronder)

Zie de flyer op www.sufiway.nl/sufiway/flyers/1611_following_beauty.pdf

NB: Kijk voor meer informatie èn vóór u vertrekt -en dat geldt voor al de bovenstaande activiteiten- nog even op de website voor eventuele wijzigingen: www.sufiway.nl.

 

Maandelijkse regionale activiteiten

Muzikale meditaties - Amsterdam (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan.
Wanneer:   14 oktober, 11 november, 9 december
Waar:   Roetersstraat 6 ’’’, 1018 WC Amsterdam
Tijd:   19.30 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Marjolein Mabelis, marjolein@mabelis.nl, telefoon 020 6267225

NB: Op www.sufiway.nl vind je gewoonlijk ca. 1 week van tevoren iets over de Zikr van de a.s. avond.

Open avonden en muzikale meditaties - Bergen (NH) (Sufi Way Associated Program)

Wat:    1) Thema-avonden rond non-duaal soefisme, geïnspireerd door klassieke wijzen, moderne wijzen, klassieke Perzische dichters, moderne dichters, kortom die teksten waarbij waarheid de woorden verlichten.
2) Zikr zie onderaan, aansluitend op het thema van de avond.
Wanneer:   27 oktober, 24 november, 29 december
Waar:   Kievitslaan 20, 1861 GR Bergen NH

Tijd:

  20.00 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Umtul Valeton-Kiekens muvaleton@gmail.com , telefoon 072 5818779/06 51250493

Muzikale meditaties - Cothen (Utrecht) (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   23 oktober, 20 november, 18 december
Waar:   Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen
Tijd:   20.00 uur
Kosten:   vrijwillige bijdrage
Opgave:   Felix Erkelens, ferkelens@wxs.nl , telefoon 034 3563105

 Sema avonden - Huizen (Sufi Way Associated Program)

Wat:   

Sema. zie onderaan (met mogelijkheid van gezamenlijke maaltijd)

Wanneer:   13 oktober, 10 november, 22 december
Waar:   Eland 18, 1273 GL  Huizen
Tijd:   Met maaltijd vanaf 18.30 uur, zonder: 20.00 uur -  ongeveer 22.00 uur
Kosten:   vrijwillige bijdrage
Opgave:   minimaal 1 week van te voren: Monika Rietveld, monikarietveld@gmail.com, telefoon: 06 543428745

Muzikale meditaties - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Musical Tuning zie onderaan
Wanneer:   14 oktober, 18 november, 16 december
Waar:   Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee
Tijd:   20.00 - 21.30 uur
Kosten:   ? 5.00 (i.v.m. huur)
Opgave:   Elveerah Leschot, eleschot@tiscali.nl , telefoon 071 4021005

 

Tips en berichten

Levend Soefisme teleconferentie gesprekken

De teleconferenties ”Levend Soefisme”  beginnen weer en zijn open voor iedereen, en wel vanaf zondag, 16 oktober, 2016.
 
Deze gesprekken bestaan uit een serie teleconferenties, die door verschillende leiders van de Sufi Way worden gegeven. De gesprekken duren een uur en bestaan uit een lezing over verschillende thema’s en/of een samenspraak in kleinere groepen over het thema.
Een volledige beschrijving van de thema’s, het schema voor de serie van 2016 - 2017 en een aanmeldingsformulier kan gevonden worden op: sufiway.org of klik op deze link om direct te registreren.

Andere activiteiten

Wat:    Indiaas Klassiek Concert (Soefi Beweging programma) 
Wanneer:   9 oktober
Waar:   Soefi centrum Anna Paulownastraat 78,  Den Haag
Tijd:   16.00 uur
Kosten:   ? 15,--
Opgave:  

zebunnisa.v@gmail.com

Fransicus van Asisi en Shaik Hassan Dyck

Onder de titel Salaam, Vrede en alle goeds wordt op zondag 30 oktober een inter-religieuze bijeenkomst gehouden rond Fransiscus van Asisi, i.s.m. met het koor Col Canto in Almere.

Daaraan neemt ook deel Shaik Hassan Dyck van de Naqshbandi Orde, die weer in Nederland is van 28 - 30 oktober.
Shaik Hassan geeft o.m. een muzikaal omlijstte middag-bijeenkomst in de Universel (zaterdag).

Voor details: zie de uitgebreide agenda op www.sufiway.nl of kijk op de soefikalender.

Tip: Soefikalender nu ook op smartphone

De website www.soefikalender.nl is ingrijpend vernieuwd. Hij is nu ook goed te bekijken op tablets en smartphones.

Noten

* Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord ”zikr” (of ”zikr” of ”dhikr”) betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

* De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt tot stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie geldt dat er geen muzikale kennis of stemtraining nodig is.

* Bij de Informele Dienst wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid. Rond het thema worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, er zijn gebeden, stilte en muziek.

* Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poêzie, muziek, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

Suggesties en tips voor deze nieuwsbrief kunt u sturen aan umtul@sufiway.nl

 


Eerdere berichten:

18-7-2016Nieuwsbrief 3e kwartaal 2016
9-3-2016Nieuwsbrief 2de kwartaal 2016
16-12-2015Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2016
1-10-2015Nieuwsbrief 4de kwartaal 2015
17-7-2015Nieuwsbrief 3de kwartaal 2015
25-3-2015Nieuwsbrief 2de kwartaal 2015
26-12-2014Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2015
11-10-2014Nieuwsbrief 4de kwartaal 2014