Ocean

The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 1e KWARTAAL 2017
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


sneeuwfoto1ste 2017

Pir Elias Amidon schreef onlangs een aantal gebeden en de hieronder geciteerde is mooi en toepasselijk voor deze tijd van ogenschijnlijke tegenstellingen, we behoren immers allemaal hier op aarde. Laten we zacht zijn voor elkander en bidden voor vrede en meer licht op aarde.

We horen hier,
we behoren hier samen.
We behoren tot de grote commune
Van het leven op aarde.
We behoren de kosmos toe,
En het hart van alle Zijn.
Ons behoren manifesteert en
bewijst zichzelf in dit moment.

Pir Elias Amidon

Agenda 1e kwartaal 2017

Regionale activiteiten in Amsterdam, Werkhoven, Katwijk, Bergen, Huizen.

Muzikale meditaties - Amsterdam (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   13 januari, 10 februari, 10 maart
Waar:   Roetersstraat 6 ’’’, 1018 WC Amsterdam
Tijd:   19.30 uur
Kosten:   geen (of donatie aan sufiway)
Opgave:   Marjolein Mabelis, marjolein@mabelis.nl, tel 020 6267225

NB: Op www.sufiway.nl vindt je gewoonlijk ca. 1 week van tevoren iets over de Zikr van de a.s. avond.

Muzikale meditaties - Cothen (Utrecht) (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   13 januari, 10 februari, 3 maart
Waar:   Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen
Tijd:   20.00 uur
Kosten:   vrijwillige bijdrage
Opgave:   Felix Erkelens, ferkelens@wxs.nl , telefoon 034 3563105

Sema avonden - Huizen (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Sema zie onderaan
Wanneer:   2 februari, 9 maart
Waar:   Eland 18, 1273 GL Huizen
Tijd:   Met maaltijd vanaf 18:30, zonder 20.00 uur. Tot ca. 22:00
Kosten:   vrijwillige bijdrage
Opgave:   Minimaal 1 week van tevoren: Monika Rietveld, monikarietveld@gmail.com , telefoon 06 543428754

Muzikale meditaties - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Musical Tuning zie onderaan
Wanneer:   20 januari, 24 februari, 17 maart
Waar:   Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee
Tijd:   20.00 uur -
Kosten:   ? 5.00 (i.v.m. huur)
Opgave:   Elveerah Leschot, eleschot@tiscali.nl , telefoon 071 4021005

Open avonden en muzikale mediaties - Bergen (NH) (Sufi Way Associated Program)

Wat:    1) Thema avonden non-duaal soefisme, geïnspireerd door klassieke wijzen, moderne wijzen, klassieke Perzische dichters, moderne dichters, kortom die teksten waarbij waarheid de woorden verlichten.
2) Zikr zie onderaan, aansluitend op het thema van de avond.
Wanneer:   26 januari, 23 februari, 30 maart
Waar:   Kievitslaan 20, 1861 GR Bergen NH
Tijd:   20.00 uur - 22.00 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Umtul Valeton-Kiekens muvaleton@gmail.com , telefoon 072 5818779/ 06 51250493
Kijk voor meer informatie, laatste informatie en routebeschrijvingen op www.sufiway.nl. Mocht het een keer niet door gaan dan wordt dat ook daar aangekondigd.

Tips en berichten

Levend Soefisme teleconferentie gesprekken

De teleconferenties ”Levend Soefisme”  zijn weer begonnen en zijn open voor iedereen!
Deze gesprekken bestaan uit een serie teleconferenties, die door verschillende leiders van de Sufi Way worden gegeven. De gesprekken duren een uur en bestaan uit een lezing over verschillende thema’s en/of een samenspraak in kleinere groepen over het thema.
Een volledige beschrijving van de thema’s, het schema voor de serie van 2017 en een aanmeldingsformulier kan gevonden worden op: sufiway.org of klik op deze link om direct te registreren. De voertaal is Engels.

 

Vooruitblik 2de kwartaal en volgende kwartalen

Sla de volgende data vast in je agenda op:

* 16 & 17 september: ”Towards the One, Non-duaal Sufisme als een levende manier van Ontwaken”, een programma van Elmer Koole en Karim Noverraz.

* 24 & 25 november: een programma van Omar Inayat-Khan en Elmer Koole, in Den Haag.
 Voor beide programma’s geldt dat meer infomatie volgt in de volgende Nieuwsbrieven.

Afgelopen kwartaal

Free Medicine, een retraite door Pir Elias Amidon
Free Medicine is de titel van het nieuwste boek van Pir Elias Amidon en hij noemt de retraites die hij geeft in Europa en de Verenigde Staten graag naar zijn jongste telg.
In oktober j.l. bezocht ik de retraite met dit thema in Sparjeburd, Friesland.
Het is een mooie omgeving voor wat zowel een volle als verstilde retraite was.
Inspirerende teksten werden afgewisseld met o.a. beweging: de door Elias ontwikkelde Nirtan-chi, een bewegende en verwelkomende vorm van ontvangen en dankbaarheid tonen. Verwelkomend in de zin dat je de polen noord, oost, zuid en west, net zoals verschillende Amerikaanse Indianen dat doen, uitnodigt met een beweging en je je dankbaarheid toont voor de zegeningen die ze brengen met een andere beweging, e.e.a. gaf mij een verstild en voldaan gevoel. Er waren naast de  lezingen van Elias, groepsuitwisselingen, spraak-vasten en in de avond, muzikale zikrs. Free Medicine, met recht, omdat hij keer op keer, in steeds weer andere bewoordingen en symbolen,  geduldig maar standvastig de weg wijst naar een Open hart en hoe daar te verblijven. Eenmaal ”bereikt”, ook al is het maar voor even, wordt de titel van het programma mij geheel en al duidelijk.
Umtul Valeton-Kiekens

Following Beauty
is de titel van het programma, dat op 25 en 26 november in Den Haag plaatsvond onder leiding van Omar Inayat-Kahn en Elmer Koole. ?Roemi zegt: ”let the beauty we love be what we do.” Heel mooi gezegd, maar dan zullen we ons eerst van schoonheid bewust moeten worden door ons ervoor open te stellen en haar in ons hart te ervaren. Daarover ging het in dit prachtige programma, waar ik nog steeds vol van ben. ?Liefde en schoonheid zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. ?Op vrijdagavond zongen wij de zikr: Ishq Allah Mahbud Allah: God is liefde en geliefde. ?Na eerst gedichten en teksten te hebben gelezen volgde op zaterdagmorgen o.a. de zikr of Harmony  met de woorden: there is a place of beauty, there is a place of peace, there is a place of harmony in me. ?Aansluitend hield Elmer een geleide fantasie. Ibn Arabi zegt: Oh marvel, a garden among the flames. My heart can take on any form. In onze hartstreek is er die plek, waar we altijd naar toe kunnen gaan: voor de één een weide, een open plek in het bos, voor de ander een tuin. Die plek is er altijd, onafhankelijk van onze omstandigheden en als we daar hebben verbleven wordt het nú fris en nieuw. ?’s Middags deden we de Nirtan chi: Coming home. Dit is een lichaamsgebed, waarin we ons in alle windrichtingen strekken en buigen, naar de aarde en naar de hemel. In dat gebed heten wij welkom en worden wij verwelkomd.  ?In de avond was er een sama, waar we de zikr the Gift en als afsluiting the zikr of Thankfulness zongen. ?Zelden heb ik me na een programma zo opgeladen gevoeld. Fijn was ook  dat we gedichten, teksten en de vertaling van de uitleg van de Nirtan chi Coming Home mee naar huis konden nemen.
Elveerah Leschot
 


 

Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord ”zikr” (of ”zik’r” of ”dhikr”) betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

. De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig is.

. Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poêzie, muziek, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

2-10-2016Nieuwsbrief 4e kwartaal 2016
18-7-2016Nieuwsbrief 3e kwartaal 2016
9-3-2016Nieuwsbrief 2de kwartaal 2016
16-12-2015Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2016
1-10-2015Nieuwsbrief 4de kwartaal 2015
17-7-2015Nieuwsbrief 3de kwartaal 2015
25-3-2015Nieuwsbrief 2de kwartaal 2015
26-12-2014Nieuwsbrief 1ste kwartaal 2015
11-10-2014Nieuwsbrief 4de kwartaal 2014