Annuleren

Eredienst

Universele Eredienst

Aanvang:
zondag 22 september 2024 om 11:00
Einde:
zondag 22 september 2024 om 12:00
Organisator:
Soefi Beweging - centrum Amsterdam
Contactpersoon:
Ljoeba van Tuyll, secretariaat
soeficentrum020.ljoeba@gmail.com
Locatie:
Vrijburg Amsterdam
Kosten:
Vrijwillige bijdrage
 
 
Universele Eredienst | Dienst van Religieuze Eenheid
Uitgangspunt van de diensten is dat alle religies wegen kunnen zijn om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem of haar past. De mystieke kern van alle religies worden geëerd als inspiratiebron.
Daarom wordt er tijdens de diensten voor elke religie een kaars aangestoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde religie aan de wereld brengt. Daarnaast ontsteken we een kaars als symbool voor allen, bekend en onbekend aan de wereld, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. We lezen uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies en spreken gebeden uit.

Bij de Universele Eredienst staat er een altaar, waarop de kaarsen en de heilige geschriften een plek hebben. Er zijn drie voorgangers, waarvan één een voordracht verzorgt.
Bij de Dienst van Religieuze Eenheid zitten we met elkaar in een cirkel. Er is één voorganger die met de aanwezigen de dienst vorm geeft, waardoor er ruimte is voor interactie.


Agenda: