Ocean

De Sufi Way

Selectie uit de teksten van Elias Amidon

2020 nr 12

Gezegend zijn zij die zonder angst zijn
Gezegend zijn zij wier vriendelijkheid ons beschermt
Gezegend zijn zij die zien zonder te oordelen
Gezegend zijn zij wier kracht aanwezigheid is
Gezegend zijn zij die in stilte zitten

    FLITS van de week

De Sufi Way, de 'wijze van de soefi', is een hedendaagse uitdrukkingsvorm van een eeuwenoude spiritueel pad. In de loop van de eeuwen werd dit pad soms wijd uitgedragen als onderdeel van een bepaalde religie, dan weer raakte het ’ondergronds’ en was alleen nog bekend aan ingewijden.
Soefisme is geen godsdienst. Het is zelfs niet een duidelijk omschreven geloof. De kern van de wijze van de soefi is de ’innerlijke school’, een leerschool die gericht is op het eigen spiritueel ontwaken en op dienstbaarheid aan anderen. (Lees verder)

Workshops

Agenda

3-9-2020 - 6-9-2020
Being Mortal. the grace of living, aging and dying

Een programma over het leven en de eindigheid ervan o.l.v. Pir Elias Amidon.
Ons leven is een groot geschenk, maar dit leven te leven valt ons lang niet altijd makkelijk. Naast liefde, schoonheid en plezier kent ons leven ook conflicten, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Alles wat ons is gegeven zullen we op een dag weer moeten laten gaan. Leren onder deze condities ons sterfelijk bestaan op een waardige manier te leven, en alles te verwelkomen wat we op ons pad tegen komen, dat is onze diepste en meest intieme opgave.
Tijdens de vierdaagse retraite zullen we ons de vraag stellen hoe ons te verhouden met de vergankelijkheid van ons bestaan en de eindigheid van het leven. We zullen kijken naar ons leven en ons afvragen wat nog om vervulling vraagt of waar nog een besluit nodig is. We zullen met elkaar onze ervaringen met dood en verlies delen en hoe we hebben geleerd daar mee om te gaan. We gaan in op onze angst voor ouder worden en voor sterven en op onze relatie met pijn en ziekte. We spreken met elkaar over hoe het is om zorg te geven en om zelf zorg te ontvangen.
We zullen ons daarbij laten leiden door stilte, geleide meditaties, poëzie, zang, muzikale meditaties en inzichten vanuit Soefisme, Boeddhisme en andere spirituele tradities om de diepte en onbegrensdheid van onze ware natuur te ervaren.

Wanneer we onze eigen essentie kennen als de essentie van alle zijn, dan gaat het ons veel beter af om op een waardige manier te leven, ouder te worden en te sterven. Deze gewaarwording geeft ons de zekerheid dat we veilig zijn wat er ook gebeurt en dat we onafscheidelijk zijn van de liefde die heel de werkelijkheid doordesemt en bezielt.

Zie ook de flyer: www.sufiway.nl/calendar/flyers/being_mortal_netherlands_a4.pdf
Aanmelden op www.sufiway.org/programs/workshops-retreats-talks

In the end, only three things matter:
How much you loved, how gently you
live, and how gracefully you let go of
things not meant for you

-Buddha-
Meer info...


donderdag 30 april 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
vrijdag 8 mei 2020 - Amsterdam
Musical meditation (zikr)
vrijdag 15 mei 2020 - Katwijk
Musical Tuning
donderdag 28 mei 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
vrijdag 19 juni 2020 - Katwijk
Musical Tuning
donderdag 25 juni 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 30 juli 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 27 augustus 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 3 september 2020 - Opsterland
Being Mortal. the grace of living, aging and dying

Zie tekst hiernaast.
donderdag 29 oktober 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 26 november 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.