Ocean

De Sufi Way

Selectie uit de teksten van Elias Amidon

2020 nr 8

Ik ben een oude toren,
stiller nu dan toen ik gebouwd werd.
Wijnranken slingeren via mij omhoog,
stenen losmakend; vogels frequenteren mijn raamkozijnen, zich niets aantrekkend van mijn waardigheid.
Beneden zie ik de haven,
krioelend van de handel, zoals altijd,
van dageraad tot schemering.
's Avonds bij maanlicht
komen geliefden in mijn schaduw
hun geheimen uitwisselen.
De horizon, eens zo ver weg,
is nu mijn intieme kameraad.

    FLITS van de week

De Sufi Way, de 'wijze van de soefi', is een hedendaagse uitdrukkingsvorm van een eeuwenoude spiritueel pad. In de loop van de eeuwen werd dit pad soms wijd uitgedragen als onderdeel van een bepaalde religie, dan weer raakte het ’ondergronds’ en was alleen nog bekend aan ingewijden.
Soefisme is geen godsdienst. Het is zelfs niet een duidelijk omschreven geloof. De kern van de wijze van de soefi is de ’innerlijke school’, een leerschool die gericht is op het eigen spiritueel ontwaken en op dienstbaarheid aan anderen. (Lees verder)

Workshops

Agenda

23-2-2020 - 3-3-2020
Entering into Silence

A Sufi walking retreat in the Moroccan desert.
Sufism is a living spiritual path which found its origins long ago in mystical experiences in a desert environment. This walking retreat offers us an opportunity to experience how the vast emptiness and silence of the desert connects us with our own inner silence. As we walk into the desert, we are invited to leave behind our attachments, preoccupations and excessive activity, and orient ourselves to Presence.
This is the first time that Conscience Soufie is promoting a walking retreat for an English speaking public. It is open to anyone with a spiritual outlook on life.
The retreat programme will consist of Sufi meditative practices and will be facilitated by Karim Noverraz and Elmer Koole, two senior retreat leaders from the Sufi Way. Amongst other practices, there will be silent and singing meditations, zikr, evenings of poetry and story-telling.
The trek in the desert will be led by Zineb, a professional guide with a deep knowledge of the Moroccan desert. She will bring with her a team of experienced camel drivers and other staff, such as a cook. The camels will carry our luggage, our food and equipment such as
tents.
The retreat is organised under the auspices of Conscience Soufie and Agence Désert et Montagne.
For further info see the flyer: www.sufiway.nl/calendar/flyers/desert_retreat_marokko_2020.pdf or contact Elmer Koole.
Meer info...


3-9-2020 - 6-9-2020
Being Mortal. the grace of living, aging and dying

Een programma over het leven en de eindigheid ervan o.l.v. Pir Elias Amidon.
Ons leven is een groot geschenk, maar dit leven te leven valt ons lang niet altijd makkelijk. Naast liefde, schoonheid en plezier kent ons leven ook conflicten, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Alles wat ons is gegeven zullen we op een dag weer moeten laten gaan. Leren onder deze condities ons sterfelijk bestaan op een waardige manier te leven, en alles te verwelkomen wat we op ons pad tegen komen, dat is onze diepste en meest intieme opgave.
Tijdens de vierdaagse retraite zullen we ons de vraag stellen hoe ons te verhouden met de vergankelijkheid van ons bestaan en de eindigheid van het leven. We zullen kijken naar ons leven en ons afvragen wat nog om vervulling vraagt of waar nog een besluit nodig is. We zullen met elkaar onze ervaringen met dood en verlies delen en hoe we hebben geleerd daar mee om te gaan. We gaan in op onze angst voor ouder worden en voor sterven en op onze relatie met pijn en ziekte. We spreken met elkaar over hoe het is om zorg te geven en om zelf zorg te ontvangen.
We zullen ons daarbij laten leiden door stilte, geleide meditaties, poëzie, zang, muzikale meditaties en inzichten vanuit Soefisme, Boeddhisme en andere spirituele tradities om de diepte en onbegrensdheid van onze ware natuur te ervaren.

Wanneer we onze eigen essentie kennen als de essentie van alle zijn, dan gaat het ons veel beter af om op een waardige manier te leven, ouder te worden en te sterven. Deze gewaarwording geeft ons de zekerheid dat we veilig zijn wat er ook gebeurt en dat we onafscheidelijk zijn van de liefde die heel de werkelijkheid doordesemt en bezielt.

Zie ook de flyer: www.sufiway.nl/calendar/flyers/being_mortal_netherlands_a4.pdf
Aanmelden op www.sufiway.org/programs/workshops-retreats-talks

In the end, only three things matter:
How much you loved, how gently you
live, and how gracefully you let go of
things not meant for you

-Buddha-
Meer info...


zondag 23 februari 2020 - Buitenland
Entering into Silence

Zie tekst hiernaast.
vrijdag 13 maart 2020 - Amsterdam
Musical meditation (zikr)
vrijdag 13 maart 2020 - Katwijk
Musical Tuning
donderdag 26 maart 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
vrijdag 17 april 2020 - Katwijk
Musical Tuning
donderdag 30 april 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
vrijdag 15 mei 2020 - Katwijk
Musical Tuning
donderdag 28 mei 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
vrijdag 19 juni 2020 - Katwijk
Musical Tuning
donderdag 25 juni 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 30 juli 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 27 augustus 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 3 september 2020 - Opsterland
Being Mortal. the grace of living, aging and dying

Zie tekst hiernaast.
donderdag 29 oktober 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.
donderdag 26 november 2020 - Bergen
Open Avonden regio Bergen N.H.