Ocean

De Sufi Way

Selectie uit de teksten van Elias Amidon

2022 nr 21

Koetjes en kafjes-praat rondom het vuur, houtjes erop gooien. Wa staren in de vlammen. Heb je gehoord wat er met broeder Jezus is gebeurd? Ik snap deze wereld niet, jij? We vallen stil. We staren in de vlammen.

    FLITS van de week

De Sufi Way, de 'wijze van de soefi', is een hedendaagse uitdrukkingsvorm van een eeuwenoude spiritueel pad. In de loop van de eeuwen werd dit pad soms wijd uitgedragen als onderdeel van een bepaalde religie, dan weer raakte het ’ondergronds’ en was alleen nog bekend aan ingewijden.
Soefisme is geen godsdienst. Het is zelfs niet een duidelijk omschreven geloof. De kern van de wijze van de soefi is de ’innerlijke school’, een leerschool die gericht is op het eigen spiritueel ontwaken en op dienstbaarheid aan anderen. (Lees verder)

Workshops

Agenda

26-5-2022 - 29-5-2022
De kracht van vergeving

Wie niet kan vergeven sluit zijn hart
Inayat Khan

Tijdens deze dagen kunnen we ervaren dat vergeving werkelijk een kracht is, die ons hart weer kan openen. En daardoor bevrijden we in de eerste plaats onszelf!
Iemand anders of jezelf vergeven is niet makkelijk en vraagt tijd en moed. Je kunt niet vergeven totdat je dat wilt. En alleen jij weet of en wanneer je kunt vergeven. Dat moet een persoonlijke keus zijn die in vrijheid is genomen. Ook om vergeving kunnen vragen is een proces dat veel kanten heeft en tijd vraagt.
Vergeven is niet het ontkennen, maar juist erkennen wat is gebeurd en daardoor het ‘verhaal’ en de pijn achter je te kunnen laten.
Verzoening met wat is geweest verzacht de pijn die we vaak al lang met ons meedragen. Zowel vergeven als vergeving krijgen werkt bevrijdend. Het helpt om weer anders in het leven te gaan staan, los van bitterheid of wrok.
Naast o.a. (schrijf)oefeningen en geleide meditaties zullen we mediteren en in stilte wandelen in de duinen en langs het strand van Katwijk. De periodes van stilte hebben een heilzaam effect op een proces van loslaten en opnieuw beginnen, met een geopend hart!

De workshop wordt geleid door Sensei Irčne Bakker (zie ook https://zenspirit.nl )
Deze workshop kon vanwege Corona al 2 jaar niet doorgaan op Terschelling. Degenen die zich daarvoor hadden opgegeven hebben tot 1 januari voorrang bij plaatsing.

Voor wie betaling van het volle bedrag een belemmering vormt zijn er mogelijkheden voor korting; overleg met Elmer Koole.
Meer info...


7-6-2022 - 11-6-2022
Human Being - Where Soul and World meet

Onverwacht blijkt Pir Elias tóch tijd te kunnen vrijmaken om in Nederland een workshop te leiden. Hij zegt er dit over:
”In this experiential retreat we will dive into the beauty of our human-beingness, the place where our spirit-nature is revealed through our earthling nature, or we could say, where our awakening is embodied. This “place” is what Ibn Arabi describes as “a station between this and that, not one of them, but the totality of the two.” It is here where all the limitations and potential of our personal lives meet the freedom of our awakening hearts, where the challenges of responding to our hurting world meet our love.

A central focus of our time together will be to relax into our basic nature while moving about in the everyday world, engaging with what occurs while remaining open to the spaciousness of pure being. To help us in this magic we will turn to many of the “practices” of the Open Path: self-inquiry, the self-liberation of thought, the Practice of Living Presence, the Welcoming Practice, Nirtan Chi, the Nirtan of the Heart, the Nirtan of Coming Home, Wandering Freely without Fear, as well as musical meditations, periods of silence both still and moving, and unstructured play.”

De voertaal is Engels.
Inschrijven via https://sufiway.regfox.com/human-being
NB: Het programma ’The Invisible Offering’, gepland voor 6 april, komt hierdoor te vervallen.
Meer info...


donderdag 26 mei 2022 - Katwijk
De kracht van vergeving

Zie tekst hiernaast.
dinsdag 7 juni 2022 - Opsterland
Human Being - Where Soul and World meet

Zie tekst hiernaast.
donderdag 16 juni 2022 - Bergen
Open soefi middagen
donderdag 23 juni 2022 - Internet/Telefoon
Healing ceremonie