Ocean

De Sufi Way

Selectie uit de teksten van Elias Amidon

2023nr 34

Degene die uit mijn ogen kijkt, kijkt ook uit jouw ogen. Als we elkaar aankijken zien we de gelijkenis en toch zijn we verlegen. Waarom?

    FLITS van de week

De Sufi Way, de 'wijze van de soefi', is een hedendaagse uitdrukkingsvorm van een eeuwenoude spiritueel pad. In de loop van de eeuwen werd dit pad soms wijd uitgedragen als onderdeel van een bepaalde religie, dan weer raakte het ’ondergronds’ en was alleen nog bekend aan ingewijden.
Soefisme is geen godsdienst. Het is zelfs niet een duidelijk omschreven geloof. De kern van de wijze van de soefi is de ’innerlijke school’, een leerschool die gericht is op het eigen spiritueel ontwaken en op dienstbaarheid aan anderen. (Lees verder)

Workshops

Agenda

18-11-2023 - 18-11-2023
Inspiratiedag rond De Geliefde

Soefi’s kunnen Het Leven, God, de Ene benoemen als de Geliefde en dat geeft meteen een essentie van het soefisme aan, namelijk dat het hart centraal staat. Het voelt alsof onze incarnatie als mens op aarde ons ook uit de eenheid heeft geworpen. Daar kunnen we aan lijden, alsof er een diep gemis is en ons echte thuis ergens anders is. In veel soefi poëzie wordt dat gemis gekoppeld aan de Geliefde. Soms zijn we samen met de Geliefde, maar vaak ook niet.
Aan dit thema zijn ook sub-thema’s verbonden, zoals de vraag hoe we toch zo veel mogelijk kunnen aarden in dit bestaan, wat vervulling voor ons betekent, wat de creatieve kracht is die onder ons gemis verborgen ligt. Ook is een essentiële vraag hoe wij kunnen omgaan met de pijn van de onvolmaaktheid van het bestaan en de onvolmaaktheid van onszelf en de ander.
Zoals ook bij vorige inspiratiedagen willen we dit onderwerp al in de week leggen door deelnemers vooraf een paar vragen toe te sturen. De antwoorden worden vervolgens voor iedere deelnemer zichtbaar gemaakt op een besloten pagina. Zo creëren we al een setting, gemeenschappelijke kennis en intimiteit om op de dag zelf echt de diepte in te kunnen gaan.
We zien er naar uit je (weer) te kunnen ontvangen in de Universel voor een dag van samenzijn, mystieke bedding en bewustwording.
Geef je ajb zo snel mogelijk op opdat we tijdig weten dat de dag door kan gaan.
Meld je aan via celebrant@sufiway.nl (voorkeur) of eventueel 06 1602 4473.
Doe dit ajb zo snel mogelijk opdat we tijdig weten of de dag door kan gaan.
Je aanmelding is definitief als je het bedrag hebt overgemaakt naar NL86INGB0004895129 t.n.v. De Sufi Way, ovv ‘inspiratiedag 2023’

De Celebranten,

Nadaly de Lege
Monika Rietveld
Marjolein Mabelis
Felix Erkelens
Meer info...


donderdag 28 september 2023 - Katwijk
Muzikale meditatie (Zikr)
vrijdag 13 oktober 2023 - Amsterdam
Muzikale meditatie (Zikr)
donderdag 26 oktober 2023 - Katwijk
Muzikale meditatie (Zikr)
vrijdag 10 november 2023 - Amsterdam
Muzikale meditatie (Zikr)
zaterdag 18 november 2023 - Katwijk
Inspiratiedag rond De Geliefde

Zie tekst hiernaast.
donderdag 30 november 2023 - Katwijk
Muzikale meditatie (Zikr)
vrijdag 8 december 2023 - Amsterdam
Muzikale meditatie (Zikr)
donderdag 28 december 2023 - Katwijk
Muzikale meditatie (Zikr)