Ocean

Elias Amidon

Elias Amidon is de geestelijk leider (Pir) van de Sufi Way. Zijn voornaamste leraar was Pir Fazal Inayat-Khan; daarnaast was hij leerling van Qadiri Sufi's in Marokko, boedhistische Theravaden leermeesters in Thailand, Amerikaans-Indiaanse leraren van de Assemblies of the Morning Star, christelijke monniken in SyriŽ en Zen meesters van de orde White Plum Sangha.

Zijn zeer veelzijdig leven - hij werkte o.m. als leraar, timmerman, architect, hoogleraar en schrijver - kenmerkte zich vanaf zijn jeugd door sterke maatschappelijke betrokkenheid. Hij is bekend als milieu- en vredesactivist in de V.S., het Midden Oosten en Z.O. AziŽ en ijverde in Burma en Thailand voor de cultuur en de rechten van de volgens oude tradities levende bergvolken. Hij was oprichter of mede-oprichter van de Heartwood School, het Institute for Deep Ecology, het Boulder Institute for Nature and the Human Spirit, de Master's opleiding in 'Environmental Leadership' van de Naropa University en leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de Masar Ibrahim Al Khalil (het Abraham Pad) - een internationaal project gericht op de totstandkoming van een open netwerk van grensoverschrijdende culturele en spirituele reis- en wandelroutes in het M.Oosten. Nog steeds is hij vaak op reis, recentelijk naar Iran, Pakistan en Aghanistan. Meer informatie over deze kant van zijn werk vind je op www.pathofthefriend.org.

In de afgelopen decennia leidde hij vele retraites, 'desert-quests' en workshops op spiritueel gebied. Sinds hij in 2004 door de vorige Pir van de Sufi Way, Sittara Brutnell, werd aangewezen als haar opvolger, ziet hij de taak van geestelijk leider als zijn voornaamste. Voor de 'Innerlijke School', een van de peilers van elke soefi orde, ontwikkelde hij een eigentijdse vorm voor een eeuwenoude inhoud: het Open Pad. Onder die titel geeft hij lezingen en leidt intensieve trainingen, o.m. in de V.S., Engeland, Duitsland en Nederland. Meer hierover op www.sufiway.org.

Elias is co-redacteur van diverse gebedenboeken en de auteur van talloze essay's; een aantal daarvan vindt je op www.sufiway.org.
Een aantal van zijn overpeinzingen zijn in het Nederlands vertaald: zie deze teksten en de boeken pagina.

Verder lezen en kijken: