Ocean
 The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 2e KWARTAAL 2020
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


Leven in het hier en nu

Leven in het hier en nu was altijd al een goede aanbeveling, maar krijgt in deze tijden zoals alles wat je maar kan bedenken een nieuwe lading. Ook de nieuwsbrief wordt gekleurd door de geest van vandaag. Onzekerheid over data die in de agenda worden genoemd en onzekerheid over het doorgaan van bijeenkomsten. In de teksten klinkt de onzekerheid in onze gedachten en emoties door. Maar ook de zekerheid van verbondenheid, de bereidheid om elkaar te steunen, de zekerheid van de schoonheid van de lente.

Agenda 2e kwartaal 2020

De data van de activiteiten hieronder zijn onder voorbehoud

Raadpleeg van te voren www.soefikalender.nl of neem contact op met de organisator.

Proefsessie Healing Celebranten 

8 april 19.30, virtueel samenzijn

In deze tijd kunnen veel mensen ondersteuning gebruiken. We willen daarom frequenter dan we nu al doen healing ceremonies houden (op afstand) om helende energie te kanaliseren en de aarde te ondersteunen met al het leven dat er aan verbonden is.

We beginnen met een online proefsessie op 8 april om half acht die alleen bedoeld is voor de celebrantengroep. Jullie kunnen dan wel op jezelf al meedoen met de kracht van je helende gedachten en zelf je goede wensen uitspreken.
 
Als we de techniek en de vorm op orde hebben dan zal iedereen mee kunnen doen en intunen via Zoom. Via de mail horen jullie spoedig meer en dan zullen we een ’handleiding’ bijvoegen.
 
Hartelijke groet, de celebrantengroep  celebrant@sufiway.nl
 

Regionale activiteiten in Amsterdam, Katwijk, Bergen, Huizen

Muzikale meditaties - Amsterdam (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   11 juni 
Waar:   Roetersstraat 6III, 1018 WC Amsterdam
Tijd:   19.30 - ca. 21.50 uur
Kosten:   geen (of donatie aan sufiway)
Opgave:   Marjolein Mabelis, marjolein@mabelis.nl, tel: 020 6267225/ 06 16024473


Muzikale meditaties - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Musical Tuning zie onderaan
Wanneer:   Vrijdag 15 mei en 19 juni
Waar:   Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee
Tijd:   20.00 uur
Kosten:   ? 5 (i.v.m. huur)
Opgave:   Elveerah Leschot, eleschot@kpnmail.nl, tel: 071 4021005

Open avonden en muzikale mediaties - Schoorl (Sufi Way Associated Program)

Wat:    1) Thema avonden non-duaal soefisme, geïnspireerd door klassieke wijzen, moderne wijzen, klassieke Perzische dichters, moderne dichters, kortom die teksten waarbij waarheid de woorden verlichten.
2) Zikr zie onderaan, aansluitend op het thema van de avond.
Wanneer:   25 juni
Waar:   Jan van Scorelpark 13, 1871 EV Schoorl
Tijd:   20.00 uur - ca. 22.00 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Umtul Valeton-Kiekens, muvaleton@gmail.com, tel: 072 5818779/ 06 51250493

Kijk voor meer informatie, laatste informatie en routebeschrijvingen op www.sufiway.nl. Mocht het een keer niet door kunnen gaan dan wordt dat ook daar aangekondigd.

Bericht van Pir Elias

”Zoals ik het zie, gaat deze pandemie niet alleen over de verspreiding van een fysiek virus- het is ook een cultureel virus geworden dat ons infecteert met angst, sociale onthouding en toenemend isolement. Het is belangrijk dat we ons best doen om elkaar vast te blijven houden, ook al kunnen we elkaar niet aanraken in letterlijke zin. We moeten er nu voor elkaar zijn in deze onzekere tijden, elkaar steun geven nu zoveel op losse schroeven staat.”

Elias Amidon 

 

Elke dag

Elke dag meer besmettingen
Elke dag meer bloemknoppen die opengaan
Elke dag meer overledenen
Elke dag een vogel meer die zingt
Elke dag meer sluitingen
Elke dag meer groen op straat
Elke dag meer verspreiding van het virus
Elke dag meer mensen die voor elkaar klaarstaan
Elke dag nieuw
Elke dag meer naar binnen
Elke dag een nieuwe kans
Elke dag meer hoop
En straks. .....
Niet zo gauw mogelijk terug naar het oude
Maar naar het nieuwe
                                      Umtul Valeton-Kiekens
 

Pandemic

What if you thought of it
as the Jews consider the Sabbath-
the most sacred of times?
Cease from travel.
Cease from buying and selling.
Give up, just for now,
on trying to make the world
different than it is.
Sing. Pray. Touch only those
to whom you commit your life.
Center down.
 
And when your body has become still,
reach out with your heart.
Know that we are connected
in ways that are terrifying and beautiful.
(You could hardly deny it now.)
Know that our lives
are in one another’s hands.
(Surely, that has come clear.)
Do not reach out your hands.
Reach out your heart.
Reach out your words.
Reach out all the tendrils
of compassion that move, invisibly,
where we cannot touch.
 
Promise this world your love-
for better or for worse,
in sickness and in health,
so long as we all shall live.
               Lynn Ungar wrote this poem on March 11. 

 

Vooruitblik september 2020

BEING MORTAL met PIR ELIAS AMIDON 

 
We zijn heel blij dat we voor 2020 weer een nieuw programma met Pir Elias Amidon kunnen aankondigen:  -BEING MORTAL-, een programma over het leven en de eindigheid er van. Het programma vindt plaats van 3-6 september 2020 in het retraite centrum New Eden  
bij het dorpje Hemrik in Friesland. Informatie over het retraite centrum: www.neweden.org/.
Voor informatie over het programma kun je contact opnemen met Elmer Koole  elmerkoole@gmail.com In de onderstaande tekst gaan we nader in op het thema van het programma.
 
Ons leven is een groot geschenk, maar dit leven te leven valt ons lang niet altijd makkelijk. Naast liefde, schoonheid en plezier kent ons leven ook conflicten, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Alles wat ons is gegeven zullen we op een dag weer moeten laten gaan. Leren onder deze condities ons sterfelijk bestaan op een waardige manier te leven, en alles te verwelkomen wat we op ons pad tegen komen, dat is onze diepste en meest intieme opgave.
Tijdens de vierdaagse retraite zullen we ons de vraag stellen hoe om te gaan met de vergankelijkheid van ons bestaan en de eindigheid van het leven. We zullen kijken naar ons leven en ons afvragen wat nog om vervulling vraagt of waar nog een besluit nodig is. We zullen met elkaar onze ervaringen met dood en verlies delen en hoe we hebben geleerd daar mee om te gaan. We gaan in op onze angst voor ouder worden en voor sterven en op het omgaan met pijn en  ziekte. We spreken met elkaar over hoe het is om zorg te geven en om zelf zorg te ontvangen. 
We zullen ons daarbij laten leiden door stilte, geleide meditaties, poëzie, zang, muzikale meditaties en inzichten vanuit Soefisme, Boeddhisme en  andere spirituele tradities om de diepte en onbegrensdheid van onze ware natuur te ervaren. 
Want wanneer we onze eigen essentie kennen als de essentie van alle zijn, dan gaat het ons veel beter af om op een waardige manier te leven, ouder te worden en te sterven. Deze gewaarwording geeft ons de zekerheid dat we veilig zijn wat er ook gebeurt en dat we onafscheidelijk zijn van de liefde die heel de werkelijkheid doordesemt en bezielt. 
In the end, only three things matter:
How much you loved, how gently you
live, and how gracefully you let go of
things not meant for you
-Buddha-

Afgelopen kwartaal

Entering into Silence. Een soefi retraite in de woestijn van Marokko 23 februari - 3 maart

Door de eeuwen heen is de woestijn gezien als een plek waarheen mensen hun toevlucht namen om inzicht en visie te ontvangen. De Woestijnmoeders- en vaders, door het leven van Christus geïnspireerde kluizenaars, trokken zich in de 3e en 4 e eeuw terug in de woestijn van Egypte en Syrië en stonden daarmee aan het begin van de kloostertraditie die zijn bloei beleefde in de middeleeuwen. De grote monotheïstische tradities vonden alle hun oorsprong in visie en openbaring die ontvangen werd in de stilte en leegte van de woestijn. Mozes ontving zijn opdracht na een retraite van 40 dagen in de Sinai woestijn, Jezus trok zich 40 dagen terug in de woestijn voordat hij zijn boodschap verkondigde en Mohammed ontving zijn openbaring in de woestijn ten Noorden van Mekka waar hij zich regelmatig terug trok in de grot Hira.

Ook nu nog kan de woestijn ervaren worden als een omgeving waarin de leegte en de stilte ruimte geeft voor verdieping en inzicht. Gevraagd naar het mysterie van God zegt Kalil Gibrans personage Almoestafa in De tuin van de profeet ; ’ Denk nu, mijn makkers en geliefden, aan een stilte dieper dan al jullie stiltes. Aan een stilte die tijdloos is.’ De verbinding met die diepe en tijdloze stilte was het thema van de retraite Entering into Silence,, een voettocht van 7 dagen door de woestijn van Zuid Marokko begin dit jaar.

De karavaan bestond uit 21 kamelen, 11 begeleiders, 1 gids en 19 deelnemers (8 nationaliteiten!) waaronder de twee programma leiders Karim Noverraz en ikzelf. Na de kennismaking op zondagavond in het Dar Daïf guesthouse in de stad Ouarzazate vertrokken we maandag morgen vroeg met vol bepakte 4WD auto’s naar het begin van de zand duinen van Erg Chebbi in het zuiden van Marokko waar we ’s middags aankwamen. Vandaar gingen we te voet verder in stilte, een stilte die 7 dagen duurde en alleen verbroken werd tijdens de maaltijden. Iedere dag liepen we 3 -5 uur. De bagage zoals tenten, slaapmatrassen, water en eten werd gedragen door de kamelen. En als er iemand moe was of last van de voeten kreeg kon ook van een kameel gebruik worden gemaakt.

Elke dag stond in het teken van één van de 99 namen van Allah. Dat was de naam waarop je tijdens de voettocht op mediteerde en die je mee droeg in je hart. Ya Fattah, de Opener was de naamgever van de eerste dag en Ya Rahman, de Barmhartige, vergezelde ons de laatste dag.
De vierde dag bleven we in het basiskamp voor een individuele retraite met vasten, ieder op een eigen plek in de omgeving van het kampplaats. Voor alle deelnemers was dit de dag dat de stilte en de verbinding met de natuur het diepst ervaren werd, een dag waarin nieuwe inzichten en inspiratie zich aandienden.

De dagen daarna ging de voettocht verder met ’s avonds bij het kampvuur een muzikale meditatie of een rondje om te horen hoe iedereen er voor stond. Op een aantal avonden namen de kamelendrijvers de regie over met vrolijke Berber dansen en liederen. Zondag avond arriveerde de groep weer in het guesthouse en de maandag ochtend daarna werd het programma afgesloten met een hartcirkel waarin iedereen zijn ervaringen kon delen.

Voor alle deelnemers was het een diepe en betekenisvolle ervaring. Het was ook een hele fijne groep die goed voor elkaar zorgde. En voor mij als een van de leiders was ook een heel verrijkende ervaring. Samen met Karim hadden geprobeerd elementen uit de Sufi traditie, het Open Path en Vision Quest praktijken met elkaar te combineren tot een meerdaags retraite programma. Afgaande op de reacties van de deelnemers zijn we daar in geslaagd. Hopelijk volgend jaar weer, insh’allah.

Elmer Koole

 

 


 

Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord ”zikr” (of ”zik’r” of ”dhikr”) betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

. De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig.

. Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poëzie, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019
7-10-2019Nieuwsbrief Sufi Way - 4e Kwartaal 2019
1-7-2019Nieuwsbrief Sufi Way 3e kwartaal 2019
12-4-2019Nieuwsbrief Sufi Way 2e kwartaal 2019
31-12-2018Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019
4-10-2018Nieuwsbrief Sufi Way 4e kwartaal 2018
26-7-2018Nieuwsbrief Sufi Way 3e kwartaal 2018
8-4-2018Nieuwsbrief 2de kwartaal 2018
12-1-2018Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2018