Ocean
The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 2e KWARTAAL 2021
agenda      tips en berichten      

De horizon

Aarzelend verschijnt het licht aan de horizon, zal de zon doorkomen?

We hopen dat we elkaar weer spoedig in levende lijve kunnen zien. Wanneer dat zal zijn is moeilijk te zeggen. De komende maanden zijn er digitale programma’s. Hoewel er gewenning optreedt zal dat nooit helemaal wennen. Laat je niet weerhouden om toch deel te nemen aan de virtuele bijeenkomsten. De organisatoren steken er veel energie in om het een echte ervaring te laten zijn en verdieping te geven. Eind juni is er een ”live” bijeenkomst gepland. Houdt het nieuws in de gaten!   

Als het mee zit kunnen we aan het eind van dit jaar weer op reis. Lees ter inspiratie (of met weemoed) het verslag van Khidr en Nadaly over hun reis naar het oosten in de bijlage.   

Agenda 2e kwartaal 2021

Healingceremonie online

Wanneer: Woensdag 7 april, 19 mei en 30 juni
Waar: Online, zonder publiek
Tijd: 20.00 uur tot ca 20.40 uur
Opgave: celebrant@sufiway.nl

Zoals eerder in deze nieuwsbrief stond blijft het ook mogelijk om een healingritueel voor een persoon aan te vragen. Degene die heling nodig heeft kan zich op de afgesproken tijd instellen op het ritueel en kan desgewenst naderhand een geluidsopname beluisteren. Voor overleg hierover kun je een bericht sturen, eveneens aan het bovengenoemde adres.

Online seminar: Coming Home    Awakening through Aging and Dying

Verzorgd door Pir Elias Amidon en anderen
Wanneer:  4 weekends 17 April - 16 mei 2021. Zaterdag en zondag sessies van 2 uur
Wat: Online lessen, gesprekken en discussie in kleine groepen, individuele oefeningen en teksten
Meer informatie en opgave:  www.sufiway.org

 

Workshop All Is Well

Wanneer: Vrijdag Juni 25 juni 2021 14:00 tot zondag 27 juni 2021 16:00
Locatie: Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee 
Organisator: Sufi-Way Associated Programs
Contactpersoon: Elmer Koole  0594549863 / 0627093762  elmerkoole@gmail.com
Kosten: ?185,- 

Hoe kan alles goed kan zijn terwijl er een pandemie over de hele wereld woedt? Hoe kan het dat we ondanks lockdown en avondklok volledig vrij en diep verbonden kunnen zijn? Hoe kan het dat we ons ondanks deze virulente en ontwrichtende ziekte veilig en verzorgd kunnen voelen?

In deze retraite zullen we het antwoord op deze vragen onderzoeken door middel van stilte, muzikale meditaties en diepe conversatie (sohbet). De schoonheid van de zee en de duinen zijn onze gids tot het besef dat we echt veilig en verbonden zijn en dat uiteindelijk alles goed is.
Deze retraite zal worden gefaciliteerd door Karim Noverraz en Elmer Koole, twee ervaren retreat leiders van de Sufi Way. Voor registratie zie de flyer en kijk op www.sufiway.nl
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met: elmerkoole@gmail.com
 

Tips en berichten

De duinen rond de Universel: Europees beschermd

Ontluikende rimpelroos

In de duinen van Katwijk had Hazrat Inayat Khan in 1922 een bijzondere ervaring die uiteindelijk leidde tot de bouw van de Universel Murad Hassil. Een bijzondere geschiedenis, een bijzonder gebouw op een bijzondere plaats. De plek waar Inayat zijn inval kreeg is nog steeds aan te wijzen.

In die tijd had nog niemand ooit gehoord van Natura 2000 gebieden. In heel Europa zijn gebieden met natuurwaarden aangewezen die beschermd en zo nodig hersteld moeten worden. Met elkaar vormen deze gebieden het Natura 2000 Netwerk.

Het terrein rond de Universel ligt in het duingebied de Coepelduynen, dat zich uitstrekt van Noordwijk tot Katwijk. Het gebied is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Het duinterrein rond de tempel  wordt onderhouden door een tuinploeg, die zorgt dat de paden niet overwoekerd worden en dat al te hevig stuivende duinen in bedwang gehouden worden. Alles in overeenstemming met de natuurdoelen. De rimpelroos die zo mooi wit en soms roze bloeit in mei, past eigenlijk niet in de gewenste duinbegroeiing. Deze soort is ooit uit China en omstreken geimporteerd en overwoekert in sommige delen van het duingebied de oorspronkelijke begroeiing, zoals het inheemse Duinroosjes. Rond de Universel is nog geen sprake van een te uitbundige groei, dus hij kan blijven staan. Dat het goed gaat met de duinvegetatie is onder andere te zien aan een bijzondere duinpaddenstoel: de viltige aardster. In tegenstelling tot andere paddenstoelen blijven aardsterren in de winter goed zichtbaar.

Door de Europese bescherming wordt het hele duingebied rond de tempel in ere gehouden. Daarmee is de wens van Hazrat Inayat ingevuld: ”Murad Hasil” (wens vervuld). 

Viltige aardster 

Afscheid van Shamsher

10 maart was voorafgaand aan de uitvaart een herdenkingsbijeenkomst voor Shamsher gehouden. Het was een bijeenkomst vol prachtige muziek. Zo zullen velen van ons Shamsher in herinnering houden: een prachtig mens, vervuld van muziek.

Vooruitblik volgend Kwartaal

The Invisible Offering

September 1-5, 2021
Lokatie: New Eden Retreat Centre, Hemrik, Nederland (Fr.)

Verlichting is niet bereikbaar. Niemand heeft ’het’ en niemand kan ’het’ krijgen. De Ene is niet iets dat verborgen is of ergens anders ligt te wachten.
Het is alom tegenwoordig en een geschenk waarin we allen kunnen delen. In zijn boek The Open Path spreekt Pir Elias Amidon in de allerlaatste paragraaf in dit verband over het onzichtbare geschenk, ’The Invisible Offering’.
Dit onzichtbare geschenk is het thema van een programma volgend jaar september dat met supervisie van Elias Amidon door Simon Vivian, Suzanne Inayat Khan en Elmer Koole wordt voorbereid. Het wordt een programma met ruimte voor stilte, poëzie, muzikale meditaties (zikr), sohbet en het ervaren en verdiepen van vriendschap.
Begin volgend jaar volgt nadere informatie en wordt de inschrijving geopend. Je kunt het in ieder geval nu al vast met potlood in je agenda zetten.
Als je vragen hebt kun je terecht bij Elmer (elmerkoole@gmail.com), bij Suzanne (suzanne@sufiway.org) of bij Simon (simon@sufiway.org).

Een flyer met de aankondiging kun je downloaden vanaf deze pagina 
En natuurlijk geldt hier ook weer het grote voorbehoud dat corona heet.


Enter Into Silence

Wandelretraite in de woestijn van Marokko
November 6-17, 2021

Deze wandelretraite biedt ons de kans om te ervaren hoe de uitgestrekte leegte en stilte van de woestijn ons verbindt met onze eigen innerlijke stilte. Als we de woestijn inlopen, worden we uitgenodigd om onze gehechtheden en beslommeringen achter ons te laten en simpel bewust te zijn.
Naast andere praktijken zijn er stille en zingende meditaties, zikr, avonden met poëzie en met verhalen en een solo retraite. De voertaal is Engels, vertalingen in het Frans, Nederlands en Duits zijn beschikbaar. Deze retraite wordt gefaciliteerd door Karim Noverraz en Elmer Koole, twee ervaren retraite leiders van de Sufi Way. Voor meer informatie kijk hier.
De instructies voor registratie en alle praktische details zullen in maart 2021 op deze pagina worden geplaatst. Voor reserveringen en vragen: sufipilgrimage@gmail.com
Deze spirituele reis is een project in samenwerking met de Sufi Way en de Agence Désert et Montagne.
Voor een impressie van het programma van februari 2020 kijk hier .  
 


 

Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord ”zikr” (of ”zik’r” of ”dhikr”) betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

. De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig.

. Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poëzie, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 

 


Eerdere berichten:

13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 1
10-12-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland kwartaal 4 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland - 2e Kwartaal 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019
7-10-2019Nieuwsbrief Sufi Way - 4e Kwartaal 2019
1-7-2019Nieuwsbrief Sufi Way 3e kwartaal 2019
12-4-2019Nieuwsbrief Sufi Way 2e kwartaal 2019
31-12-2018Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019
4-10-2018Nieuwsbrief Sufi Way 4e kwartaal 2018