Ocean
The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 3e KWARTAAL 2021
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


Herstarten en herijken

Veel lijkt weer mogelijk. Maar niet alles is als voorheen. Wijzelf ook niet. Het voelt soms onwennig om de draad weer op te pakken waar hij zo plotseling afgebroken werd. Willen we op de oude voet voort of is dit een geschikt moment om te veranderen, om toe te passen wat we geleerd hebben in het afgelopen jaar? Veel van de gebruikelijke bijeenkomsten staan nu in deze bezinningsstand. 

Ondertussen gaat de natuur onbekommerd door in de cyclus van de seizoenen. Slangekruid en Ratelaar in de duinen rond de Universel bloeien weer prachtig. 

 Foto: Cauda

Agenda 3e kwartaal 2021

Healingbijeenkomsten celebranten 

Wat: Healingceremonie
Wanneer: Woensdag 25 augustus en 20 oktober
Waar: Online, zonder publiek
Tijd: 20:00 uur tot ca 20:40 uur

De komende maanden organiseren de celebranten twee keer een online healingceremonie om helende energie te kanaliseren voor maximaal 10 individuele mensen. Daarnaast concentreren we ons op de aarde met al het leven dat eraan verbonden is.

Heb je naasten die ondersteuning nodig hebben of ziek zijn en die graag opgenomen willen worden in de ceremonie, of wil je zelf graag opgenomen worden, laat het ons dan weten via celebrant@sufiway.nl Hier kun je ook terecht voor meer informatie.
 
Zoals eerder in deze nieuwsbrief stond blijft het ook mogelijk om een healingritueel voor 1 persoon aan te vragen. Degene die heling nodig heeft kan zich op de afgesproken tijd instellen op het ritueel en kan desgewenst naderhand een geluidsopname beluisteren. Voor overleg hierover kun je een bericht sturen, eveneens aan celebrant@sufiway.nl

Regionale activiteiten

Komende maanden zijn er geen reguliere regionale activiteiten voorzien. 

Overige activiteiten 

Bijzonder concert ten bate van de Universel 12 september

In de Universel worden regelmatig concerten gegeven. De Universel wil ruimte geven aan het onbenoembare, poëzie en muziek zijn een middel daartoe. Op 12 september  - de dag na de Open Monumentendag - is er een poëtisch muzikaal concert door Velentina Toth, piano en Meindert Jan de Vries viool, opgebouwd uit gedichten van Wislawa Symborska en muziek van Lea Auerbach, Schubert en Mozart. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan de renovatie van het gebouw dat weer geheel in oorspronkelijke glorie wordt hersteld. Informatie over toegangsprijs en aanmelden: zie website www.universel.nu .

 

 
Kijk voor de laatste informatie en eventuele nieuwe activiteiten op www.sufiway.nl

Berichten

In memoriam H. Michael Valeton

 
Op 8 juni j.l. heeft mijn lief, het aardse leven verruild voor het eeuwige licht. Zijn motto in het leven was geloof, hoop en liefde, vriendschap geven, liefde geven, de ander omgeven met zijn straling, zijn wezen. Er is geen diepere, hogere daad dan liefde, dat is waar alles op rust.
In zijn laatste brief aan Michael en mij, schreef Elias Amidon: Droefheid en dankbaarheid beroeren onze harten. Ik kan zijn zachtaardigheid, intelligentie, humor, speelsheid, bescheidenheid en liefdevolle hart voelen. Ik hou gewoon van hem. Als er zich engelen zouden verzamelen op het moment dat hij deze wereld verlaat, weet ik, dat ze zouden zeggen: ”goed gedaan, goed gedaan lieve ziel!” Ik weet dat hij in vreugde naar het liefdevolle licht zal zweven en terwijl hij verder opstijgt, ons allemaal zal zegenen: vrij!
 
Ik ben innig dankbaar 33 jaar van mijn leven met deze man te hebben mogen delen.
Het is stil en leeg zonder hem...
Umtul Valeton-Kiekens

In memoriam Zohra Le Rütte

Op 22 juni 2021 is Zohra Le Rütte vredig heengegaan, opgenomen in het Licht en de Liefde van De Ene. Zij heeft de mooie leeftijd bereikt van 90 jaar. 
Velen hebben haar gekend als wakil van de universel Murad Hassil. Zohra was er altijd want zij is tot ongeveer 10 jaar geleden de beheerder geweest van de soefitempel. Zij heeft zich 20 jaar (!) lang ingezet voor goede zorg en onderhoud van de tempel. Sufi Way Nederland is dankbaar voor al het werk wat zij heeft verzet voor de tempel en voor de medewerking die ze heeft verleend aan de organisatie van diverse Sufi Way programma’s in Universel Murad Hassil. Onze vrienden van het Soefi Centrum Katwijk schrijven in hun In Memoriam:
”Zij gaf ons ook de belangrijke tekst mee van onze meester Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan die in relatie tot de Healing activiteit vaak gebruikt wordt: ”Ik kom uit een volmaakte bron en ik ben op weg naar een volmaakt doel. Het licht van het volmaakte Wezen is in mijn ziel ontstoken. Ik leef, beweeg en ben in God en niets in de wereld, niet uit het heden noch het verleden heeft de macht mij aan te tasten als ik boven dit alles uitstijg.”
Sufi Way Nederland wenst familie en vrienden van Zohra veel kracht en liefde toe. 
 

Foto: Cauda

Vrijwilligers gezocht voor Open Monumentendag Universel 12 september

Ieder jaar komen er tijdens de Open Monumenten Dag honderden bezoekers naar de Universel. Het Soefi Centrum Katwijk zoekt vrijwilligers om mensen in kleine groepjes door het gebouw te leiden en wat te vertellen over het gebouw, de stichter en de soefiboodschap. De rondleider vraagt aan mensen waar ze in geïnteresseerd zijn (alleen het gebouw of ook iets over het soefisme) en sluit vervolgens daarop aan. Er zijn ook mensen die gewoon even een kijkje willen nemen en zich niet bij een groepje aansluiten. Heb je belangstelling om je als vrijwilliger een deel van de dag hiervoor in te zetten dan kun je contact opnemen met Noor van Duijn. noor@soefi.nl

 

The Book of Flashes 

Elke zondag verscheen tot voor kort bij velen van ons een ”Flash” in de digitale postbus. En velen hebben al een exemplaar van The Book of Flashes. Op elke pagina staat een kort gedicht, gezegde, gebed of spreekwoord dat ons uitnodigt om stil te zijn en te luisteren. Deze speciale editie van The Book of Flashes wordt uitgegeven als een flip-back boek met een unieke binding waardoor het plat kan liggen. Klein genoeg om in je zak of tas te passen, kan dit boekje een spirituele vriend zijn. Wil je (nog) een boekje, dan kun je bestellen via de site sufiway.org/flashes.
 

Vooruitblik 

Inspiratiedag 9 oktober 2021. Je kunt je nu al opgeven.

Wanneer: 9 oktober van 10:00 uur tot 21:00 uur
Locatie: Universel Murad Hassil in Katwijk aan zee
Organisatie: Sufiway-celebranten
Kosten: ? 65 (inclusief koffie, thee en 2 maaltijden)
Opgave: celebrant@sufiway.nl  (graag tijdig)
 
De Sufi Way nodigt je graag uit voor een inspiratiedag op 9 oktober in de Universel.
Het thema dat we die dag centraal willen stellen is vertrouwen.
Het lijkt zo’n platgetreden thema, maar het is tegelijkertijd zo ongelofelijk essentieel. Als het onderdeel gaat vormen van je leven dan kan een diepe innerlijke vrede je deel worden. 
Het kan zijn dat je dacht vertrouwensvol in het leven te staan, maar merkte dat door onverwachte gebeurtenissen je vertrouwen opeens helemaal weg was. Dan word je als het ware uitgenodigd het op een dieper, meer geïntegreerd niveau weer op te bouwen.
Het lijkt erop dat je in de groei naar een doorleefd vertrouwen langs een reeks ’stations’ komt. Hoe is bijvoorbeeld je verhouding tot de dood en ’via de dood’ weer naar het leven ? Hoe heb je leren dealen met de eindigheid van alle dingen? Hoe heb je tegenslag en je schaduw weten te integreren in je leven? Wat heb je gedaan met het thema onrechtvaardigheid? Ben je ondanks alle schending van je rechtvaardigheidsgevoel toch niet cynisch geworden of verbitterd?
 
En wat is diep doorleefd vertrouwen eigenlijk. In wat of wie heb je dan vertrouwen. Is dat in jezelf, je Zelf, in God? Is het vertrouwen in de goedheid van het leven of ligt het zelfs nog een laag dieper en gaat vertrouwen over een zijnstoestand die zich vol-ledig heeft verbonden met het leven als verschijnsel zelf. Is het ten diepste de eenheidsbeleving zelf waar het over gaat en zijn we dan als het ware het vertrouwen al voorbij in een onbenoembare zijnstoestand?
Als je je opgeeft voor de deze dag dan ontvang je een aantal vragen. Jouw antwoorden zullen vooraf op een besloten pagina van de website beschikbaar worden gemaakt voor de anderen die ook naar deze dag komen. Zo bouwen we dan aan een gemeenschappelijke basis voor de dag. Een dag die zeer waarschijnlijk in de morgen uit een vorm van presentaties zal bestaan en in de middag een communal invocation (een meditatie waarbij iedereen een eigen mantra krijgt) zal bevatten.
 
Geef je ajb tijdig op, zodat we kunnen zien of er voldoende belangstelling is om de dag te laten doorgaan.
 

Foto: Cauda

Vooraankondiging: ”De kracht van vergeving”

De workshop ’De kracht van vergeving’ wordt van  26 - 29 mei 2022 (Hemelvaart) gegeven in de Universel Katwijk door zenleraar en gezins- en relatietherapeut Irène Bakker.
 
Wie niet kan vergeven, sluit zijn hart” Inayat Khan
 
Tijdens deze dagen met Irène Bakker kunnen we ervaren dat vergeving werkelijk een kracht is, die ons hart weer kan openen. En daardoor bevrijden we in de eerste plaats onszelf. 
Naast (schrijf)oefeningen en geleide meditaties zullen we mediteren en in stilte wandelen in de prachtige natuur van de duinen en het strand. De periodes van stilte hebben een heilzaam effect op een proces van loslaten en opnieuw beginnen, met een geopend hart.
In het verleden heeft Irène voor de Sufi Way verschillende workshops ’Leven met Sterven’ gegeven in Amsterdam, Engeland en Duitsland.
Opgave start dit najaar en zal gaan via de Sufi Way. Zie ook www.zenspirit.nl
 

Afgelopen kwartaal

All is well

”All is well” was het thema van de workshop, die op 25, 26 en 27 juni o.l.v. Karim Noverraz en Elmer Koole werd gehouden in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. 
De volgende vragen kregen we mee:
. Hoe kunnen we ons vrij en verbonden voelen? 
. Hoe kunnen we het gevoel hebben veilig te zijn en dat er voor ons wordt gezorgd? 
. En dit terwijl er een pandemie heerst in de wereld en er zoveel andere dingen zijn, die ons              angstig en onzeker kunnen maken. 
. Hoe kunnen we dan zeggen dat alles goed is?
Centraal in dit programma stond ons er aan te herinneren dat we verbinding kunnen maken met wat Elias noemt ”de Stille Aanwezige”.
 
Het was heerlijk weer, zodat we ’s morgens buiten Nirtan Chi konden doen: rustige bewegingen maken, die door Karim prachtig op de saxofoon werden begeleid. 
s’ Avonds zongen we zikrs, o.a. een Turkse zikr van vriendschap en verbinding. 
Luisteren deden we o.a. naar gedichten van Rumi en tijdens intensieve gesprekken in kleine groepjes of gezamenlijk.
Ook was er gelegenheid in de natuur te wandelen, waarbij iedereen kon mediteren op één van de 99 namen van God. 
Kortom: er was genoeg gelegenheid om ons te kunnen afstemmen op de Ene. 
Alleen al het feit, dat we na lange tijd weer in de Universel waren en dat we elkaar fysiek als groep van meer dan 20 deelnemers weer konden ontmoeten, maakte deze workshop wel heel speciaal. Voor mij een warm bad.  
Elveerah
 
Foto: Cauda

 

Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord ”zikr” (of ”zik’r” of ”dhikr”) betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 2
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 1
10-12-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland kwartaal 4 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland - 2e Kwartaal 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019
7-10-2019Nieuwsbrief Sufi Way - 4e Kwartaal 2019
1-7-2019Nieuwsbrief Sufi Way 3e kwartaal 2019
12-4-2019Nieuwsbrief Sufi Way 2e kwartaal 2019
31-12-2018Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019