Ocean
The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 2e KWARTAAL2022
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


Begin van de lente?

Breeze (Ruthless Spring) - Isabella Werkhoven

De fruitbomen bloeien uitbundig, na nachten met vrieskou is er een zweempje verontrusting: komen er wel vruchten aan? De tere bloesem is zo kwetsbaar.

We vierden onlangs 75 jaar bevrijding, maar nu rommelt er een vreselijke oorlog in de verte. Hoe dichtbij zal die komen? Vrede is zo fragiel.

We mogen weer naar evenementen en concerten, aarzelen we nog, geven we een hand of een boks? Hoe dicht gaan we op elkaar staan? Vertrouwen dat je niet besmet zal worden is wankel.   

De gebruikelijke Sufi activiteiten starten voorzichtig weer op, een aarzelende herstart. Even aanzien hoe alles gaat lopen. Houdt de Soefi kalender in de gaten. 

Agenda 2e kwartaal 2022

Retraite: Murad Hassil en Soefi-ecologie 

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei

Er is één heilig boek, het geheiligde manuscript van de natuur, dat waarlijk alle lezers verlicht.’
 
Deze Soefi gedachte van Hazrat Inayat Khan is misschien wel de belangrijkste voor deze tijd. 
De mensheid is bezig de natuur te vernietigen op een schaal die nooit eerder vertoond werd. Ook in Nederland. Met de opwarming van het klimaat richten we onherstelbare schade aan. 
 
Met dit thema willen we in deze retraite aan de slag gaan, georganiseerd door de Inayatiyya en in samenwerking met Stichting Universel Murad Hassil, voor alle soefi’s en belangstellenden. In eerste instantie hadden we deze retraite voor de Kerst gepland, maar door corona is dit niet doorgegaan. Nu dus in de lente. De omgeving van Murad Hassil is ons uitgangspunt met veel aandacht voor drie ecologische aspecten: zee en strand; duinen; geestgronden. Drie dagen over liefde, harmonie en schoonheid in de prachtige omgeving van de Universel. Hoe kunnen we het heilige in de natuur beleven en verinnerlijken? Hoe kunnen we ons handelen daarop afstemmen?
 
Programma 
 
Dag 1 (vrijdag) - de liefde in de schepping
Welkom met Pir Zia Inayat Khan ”honoring the place, breaking the bread together” per Zoom. Daarna strand, zee, wind en zon en de enorme kracht van de elementen ontmoeten. Deze inademen en uitademen. Hoe ze op ons werken en hoe wij op hen werken.
 
Dag 2 (zaterdag) - de harmonie in de schepping 
De duinen zijn beschermd en er is  daar een ongelooflijk biotoop, waarin alles met alles verbonden is en op elkaar inspeelt; de vogels, de planten, enzovoort. Inleiding ”Natuur en mens, enkele inleidende gedachten”. Harmonie vraagt van ons mensen om achting, voorzichtigheid en bewondering.
 
Dag 3 (zondag) - de schoonheid in de schepping
De geestgronden worden sinds eeuwen door mensen gecultiveerd. De bloembollenteelt die we er aantreffen staat voor menselijke handwerkkunst en professionaliteit. Tulpen zijn een voorbeeld van Nederlandse cultuur. Maar ook de bollenteelt moet ecologisch worden - net als de rest van de landbouw. 
 
Einde: 15.00 uur.
 
Medewerkers:
Pir Zia Inayat Khan per Zoom verbinding. Akbar en Anna Appels-Vandevenne, Bas Trimpe Burger, Carola de Vries Robles, Firos Holterman ten Hove, Hayo Huizinga, Noor Helweg, Ellie Meijer, Shanawaz en Jamila van Roosmalen-Betten.
 
Praktische informatie
Prijs voor deze retraite ?170,-        
Inschrijven kan hier 
 
Aanvang: vrijdag 13 mei, inloop vanaf 13.00 uur, start programma 13.30 uur.           
Einde: zondag 15 mei 15.00 uur.
 
 

DE KRACHT VAN VERGEVING

Van 26 - 29 mei 2022 (Hemelvaart), Katwijk aan Zee
 
Programma is volgeboekt. Plaatsing op wachtlijst is mogelijk.
 
Wie niet kan vergeven, sluit zijn hart 
-Hazrat Inayat Khan-
 
Iemand anders of jezelf vergeven is niet makkelijk en vraagt tijd en moed. Je kunt niet vergeven totdat je dat wilt. En alleen jij weet of en wanneer je kunt vergeven. Dat moet een persoonlijke keus zijn die in vrijheid is genomen. Ook om vergeving kunnen vragen is een proces dat veel kanten heeft en tijd vraagt. Vergeven is niet het ontkennen, maar juist erkennen wat is gebeurd en daardoor het ’verhaal’ en de pijn achter je te kunnen laten.
Verzoening met wat is geweest verzacht de pijn die we vaak al lang met ons meedragen. Zowel vergeven als vergeving krijgen werkt bevrijdend. Het helpt om weer anders in het leven te gaan staan, los van bitterheid of wrok.
Naast onder andere (schrijf)oefeningen en geleide meditaties zullen we mediteren en in stilte wandelen in de duinen en langs het strand van Katwijk. De periodes van stilte hebben een heilzaam effect op een proces van loslaten en opnieuw beginnen, met een geopend hart! 
 
Locatie: Soefi Tempel Universel Murad Hassil, Zuidduinseweg 5, 2225 JS Katwijk aan Zee (www.universel.nu).
Overnachting zelf regelen, bijvoorbeeld de vlakbij gelegen Strandcamping Zuidduinen of een van de vele B&B’s en hotels in de buurt.
 
Datum en tijden: Donderdag 26 mei 15 uur (aankomst vanaf 14 uur) tot zondag 29 mei na de lunch.
Kosten workshop: ?110 of bij reductie ?70 plus ?150 voor huur en catering.
 
Betaling: de totale kosten ? 260 (of ?220 bij reductie) overmaken op rekeningnummer IBAN NL86 INGB 0004 8951 29   t.n.v.  Sufi Way NL onder vermelding ’Kracht van Vergeving’ .
 
Aanmelden en praktische informatie: Elmer Koole: elmerkoole@gmail.com / 06 2709 3762
Voor inhoudelijke informatie: Irène Bakker  0481-451792 
 
Organisatie: Zen Spirit i.s.m. Sufi Way Nederland. Zie www.zenspirit.nl en www.sufiway.nl
 
 
 

HUMAN BEING, een programma met Pir Elias Amidon

Van 7-11 juni 2022 in het New Eden Retreat Center (NL)

Inschrijving is nu geopend, er is veel belangstelling.
 
Na meer dan twee en half jaar komt Pir Elias Amidon weer met een programma naar Nederland. Pir Elias omschrijft het thema van het programma met de volgende woorden:
In this experiential retreat we will dive into the beauty of our human-beingness, the place where our spirit-nature is revealed through our earthling nature, or we could say, where our awakening is embodied. This ”place” is what Ibn Arabi describes as ”a station between this and that, not one of them, but the totality of the two.” It is here where all the limitations and potential of our personal lives meet the freedom of our awakening hearts, where the challenges of responding to our hurting world meet our love. 
A central focus of our time together will be to relax into our basic nature while moving about in the everyday world, engaging with what occurs while remaining open to the spaciousness of pure being. To help us in this magic we will turn to many of the ”practices” of the Open Path: self-inquiry, the self-liberation of thought, the Practice of Living Presence, the Welcoming Practice, Nirtan Chi, the Nirtan of the Heart, the Nirtan of Coming Home, Wandering Freely without Fear, as well as musical meditations, periods of silence both still and moving, and unstructured play.
 
Voor inschrijving en nadere informatie over de prijzen en dergelijke kijk op www.sufiway.org
Voor informatie over New Eden Retreat Center kijk op www.neweden.org
 
Voor Nederlandstalige informatie kijk op www.sufiway.nl
 

 Open avonden en muzikale mediaties - Schoorl (NH) (Sufi Way Associated Program)

Wat:   
Samenzijn rond een thema, praten vanuit je hart, stiltes mogen er vallen.
Muzikale meditaties ter afsluiting.
Wanneer:    Donderdagen 21 april,  19 mei,  16 juni.
Waar:   Jan van Scorelpark 13, 1871 EV Schoorl
Tijd:   15.00 - 17.00 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Umtul Valeton-Kiekens, muvaleton@gmail.com, tel: 072 5818779/ 06 51250493

Healingbijeenkomsten celebranten

Wat:    Typ hier tekst of haal de tabel (+kopje) weg.
Wanneer:    Donderdag 7 april, 12 mei en 23 juni
Waar:   Online, zonder publiek 
Tijd:    20.15 uur tot ca 21.00 uur
Kosten:   geen
Opgave:  

 celebrant@sufiway.nl

De komende maanden organiseren de celebranten drie keer een online healingceremonie om helende energie te kanaliseren voor  maximaal 10 individuele mensen. Daarnaast concentreren we ons op de aarde met al het leven dat eraan verbonden is.

Heb je naasten die ondersteuning nodig hebben of ziek zijn en die graag opgenomen willen worden in de ceremonie, of wil je zelf graag opgenomen worden, laat het ons dan weten via celebrant@sufiway.nl Hier kun je ook terecht voor meer informatie.

Verder blijft het ook mogelijk om een healingritueel voor 1 persoon aan te vragen. Degene die heling nodig heeft kan zich op de afgesproken tijd instellen op het ritueel en kan desgewenst naderhand een geluidsopname beluisteren. Voor overleg hierover kun je een bericht sturen, eveneens aan celebrant@sufiway.nl

Soefi-leesgroep in Katwijk

Vrijdagmorgen om de twee weken 

Op dit moment wordt iedere keer een hoofdstuk gelezen uit het boek: de Alchemie van het geluk, een bundel losse lezingen van Inayat Khan. Daarna wordt er van gedachten gewisseld.  Mocht iemand belangstelling hebben bel dan naar: Elveerah Leschot, tel: 07140 21005.

 

Online Sufi Way-Open Path programma’s

* Living Sufism ’Reaching Out, Reaching In’ Love in a Divided World 2 januari-7 juni 2022 (maandelijks)
* Just This ’Heart-Essence of the Open Path’ 12 maart-23 april 2022; seminar met Pir Elias e.a.
* Attunements Online meditatie vanaf januari 2022 (maandelijks)
* Sama Muzikale meditatie met Omar en Suzanne Inayat Khan (maandelijks)
 
Engels gesproken. Voor nadere informatie over inhoud, tijden en inschrijving zie www.sufiway.org
Achtergrondteksten en video’s over ”Reaching Out, Reaching In” zijn hier te vinden.
Kijk voor meer informatie, laatste informatie en routebeschrijvingen op www.sufiway.nl. Mocht het een keer niet door kunnen gaan dan wordt dat ook daar aangekondigd.

Inspiratie

Mezelf zijn
 
Wat ben ik, wie ben ik, ben ik eigenlijk wel? Ik ken mijzelf niet, ik weet niet wat of wie. Ik kán mijzelf niet kennen, ik kan wel het zelf ontkennen! Door het te verkleinen tot mij en ik. Het verpersoonlijken van, en identificeren met, een aantal kwaliteiten en eigenschappen die ik beoordeel als goed of niet goed, prettig of niet prettig. Eigenschappen waar dat ik zich graag op laat voorstaan, zich mee profileert en onderscheidt, en eigenschappen die ik liever verbergt en maskeert. Aldus een vorm makend, een beeld, een krap beperkt beeld in ontkenning van - en misschien uit angst voor - de grenzeloze onbeperkte potentie van zijn. ”Ik ben de doener, de verdienstelijke”. 
Beelden, vormen en structuren bestaan door hun grenzen en zijn daarmee inherent afgescheiden, be-perkt en onbewust van de onbegrensdheid waar het ”eigen” is opgelost. Als die bekende druppel in de oceaan. Ik besta door en in ontkenning van het één zijn met die eindeloze potentie, en daarmee is de illusie ik geboren. Dit/de mens ís het leven, de druppel is de oceaan. Dat ik kan vertrouwen op de essentie van leven, op het pad van bewustzijn en verwerkelijking van  eenheid. De overgave van ik aan wat werkelijk is. 
Vertrouwen op de ”geest van de weg”, of de energie van leven die eeuwig is, het sublieme leven zelf dat je als vanzelf leidt naar waar goed en kwaad elkaar opheffen, waar dualiteit eenheid wordt. Niet te hoeven weten wat goed is en niet goed, het ik-gebonden oordeel: ik weet wat ik wil, dáár moet ik heen, daar is het goed, dat is mijn doel, het doel van de ik-gebonden wil in al zijn beperkingen. De beperkte ik loslaten en vertrouwen op het leven zelf, het leven zelf is het pad dat leidt naar waar de tegenpolen (goed en kwaad) elkaar opheffen in de polariteit van eenheid. 
Eeuwige energie, voortdurendheid, kent geen oorzaak en gevolg  of causaliteit, daar is geen vraag over kip en ei, het is gewoon en dat is eigenlijk al een woord teveel.
 
Wakil van den Brink
 
 
Umtul Valeton-Kiekens                           
 
 
Begin
 
Dit is nu. Nù is.
Stel niet uit tot dan.
Smeed het ijzer als het heet is.
Zit aan het hoofd van de tafel en
Doop je lepel in de kom.
 
Plaats jezelf naast je vreugde,
En laat je ontwaakte ziel wijn inschenken.
 
Takken dansen in de wind,
Heel luchtig danst Jasmijn met Cypres.
 
Stof voor groene robes
is uit pure afwezigheid gesneden.
 
Jij bent de kleermaker,
Die te midden van zijn winkelwaar rustig zit te naaien.
 
                   Gedicht van Rumi, vertaling Umtul Valeton-Kiekens
 

Vooruitblik volgende kwartaal

Inspiratiedag Sufi Way Nederland 30 oktober 2022 Katwijk aan Zee
Nadere informatie volgt op www.sufiway.nl

Afgelopen kwartaal

Terugblik op programma Entering into Silence, 12-23 februari 2022

Een wandelretraite in de Marokkaanse woestijn                                                                                      met Karim Noverraz en Elmer Koole

Eind januari werd duidelijk dat Marokko na drie maanden de grenzen weer opende, wel met de nodige Covid restricties. Heel kort dag dus voor een programma dat nog geen twee weken later van start ging. Voor een aantal deelnemers was die termijn te kort en daarom was de groep deze keer niet groter 7 personen inclusief de twee retraite leiders. Hoe klein de groep ook was, het gezelschap was heel internationaal met deelnemers uit Canada, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk.

Iedere dag begon met de introductie van één van de 99 namen van Allah. De stille meditatie op die naam was onze gids gedurende die dag.

Overdag liepen we overwegend in stilte en we konden ervaren hoe de uitgestrekte leegte en stilte van de woestijn ons verbindt met onze eigen innerlijke stilte. Het was een voortdurende uitnodiging om onze gehechtheden en bezigheden achter ons te laten en ons over te geven aan die stilte. ’s Avond was er ruimte voor zikr, sohbet en geleide meditaties.

Halverwege onze wandeltocht bleef de karavaan voor een dag op dezelfde plaats en was er de gelegenheid voor een individuele retraite op een zelf gekozen plaats in de buurt van het basiskamp. Dat was voor veel deelnemers de meest diepe en intense ervaring van het hele programma.

Na ruim een week keerde de groep weer terug naar het guesthouse Dar Daïf in het stadje Ouarzazate. De volgende middag kon iedereen zijn ervaring delen in een Hartcirkel (luister vanuit je hart, spreek vanuit je hart en kom tot de hart van de zaak) zittend in een mooie groene olijfgaard. Mede dankzij de goede samenwerking met de Marokkaanse partnerorganisatie Désert et Montagne was het ook dit keer weer een prachtig programma.

 


 

Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord ”zikr” (of ”zik’r” of ”dhikr”) betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

. De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig.

. Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

Sama betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poëzie, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

19-3-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 1
21-11-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 Kwartaal 4
3-8-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 3
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 2
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 1
10-12-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland kwartaal 4 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland - 2e Kwartaal 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019
7-10-2019Nieuwsbrief Sufi Way - 4e Kwartaal 2019