Ocean

 

 

 

The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 3e KWARTAAL 2022
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


Uitbundig

Even zorgeloos genieten van de zomer. Wat is de natuur ondanks alle sombere berichten over gebeurtenissen in de wereld toch uitbundig. In de natuur kun je ook je eigen sombere gedachten over je persoonlijke tegenslagen van je af laten glijden. Even niet denken wat ons mogelijk nog te wachten staat.

We kunnen ook weer naar bijeenkomsten, samen zijn, samen zingen. Maak een keuze uit de agenda voor de komende maanden. Vergeet niet je nu al op te geven voor de Inspiratiedag op 30 oktober. 

Agenda 3e kwartaal 2022

Healingceremonie

Wat:   Ceremonie voor heling
Wanneer: Donderdag 28 juli en 1 september
Waar:       Online, zonder publiek
Tijd: 20.15 uur tot ca 21.00 uur
 
De komende maanden organiseren de celebranten twee keer een online healing-ceremonie om helende energie te kanaliseren voor maximaal 10 individuele mensen. Daarnaast concentreren we ons op de aarde met al het leven dat eraan verbonden is.
 
Heb je naasten die ondersteuning nodig hebben of ziek zijn en die graag opgenomen willen worden in de ceremonie, of wil je zelf graag opgenomen worden, laat het ons dan weten via celebrant@sufiway.nl.
Hier kun je ook terecht voor meer informatie.

Regionale activiteiten in Amsterdam, Katwijk en Schoorl

Muzikale meditaties - Amsterdam (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   Vrijdagavond 15 juli en 12 augustus
Waar:   Roetersstraat 6III, 1018 WC Amsterdam
Tijd:   19.30 - ca. 21.45 uur
Kosten:   geen (of donatie aan sufiway)
Opgave:   Marjolein Mabelis, marjolein@mabelis.nl, tel: 020 6267225/ 06 16024473


Muzikale meditaties - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr 
Wanneer:   29 september, 27 oktober en 24 november
Waar:   Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee
Tijd:   20.00 uur
Kosten:   ? 7,- (i.v.m. huur en reiskosten Zikr leider)
Opgave:   celebrant@sufiway.nl

De zikr van 29 september wordt geleid door Felix Erkelens en Monika Rietveld samen, die van 27 oktober door Felix Erkelens en die van november door Marjolein Mabelis.

Open middagen en avonden en muzikale mediaties - Schoorl (NH) (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Voordrachten, (muzikale) meditaties en uitwisseling over een thema
Wanneer:  

20 juli, 24 augustus, 28 september van 20.00 uur-22.00 uur  en  21 juli, 25 augustus, 29 september van 15.00 uur -17.00 uur 

Waar:   Jan van Scorelpark 13, 1871 EV Schoorl
Tijd:   20.00 uur - ca. 22.00 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Graag van te voren opgeven bij Umtul Valeton-Kiekens, muvaleton@gmail.com, of tel 06 51250493
 
Umtul houdt een en korte voordracht en/of geleide meditatie over een thema en daarnaast kan een ieder vanuit zijn of haar hart daar op ingaan.
Vragen stellen kan ook natuurlijk. Na een pauze is er een muzikale meditatie, passend bij het thema.
De essentie van de soefi-boodschap van Hazrat Inayat Khan is: Liefde, Harmonie en Schoonheid.
Dat is een rijke boodschap en daar kunnen we vast veel over uitwisselen.
 
Thema’s:
  • woensdagavond     20 juli, thema Liefde  
  • donderdagmiddag  21 juli, thema Liefde
  • woensdagavond     24 augustus, thema Harmonie
  • donderdagmiddag  25 augustus, thema Harmonie
  • woensdagavond     28 september, thema Schoonheid
  • donderdagmiddag  29 september, thema Schoonheid

Lezen uit het werk van Hazrat Inayat Khan

Het leesgroepje heeft een goede start gemaakt. Er wordt om de twee weken een hoofdstuk gelezen van
de ’Alchemie van het Geluk’, een verzameling losse lezingen van Hazrat Inayat  Khan.
Bij Elveerah in Katwijk op vrijdagochtenden tussen 10.30 uur en 12.30 uur.
Aanmelden kan via telefoonnummer 07140 21005 of via mailadres: eleschot@kpnmail.nl
 

Kijk voor meer informatie, laatste informatie en routebeschrijvingen op www.sufiway.nl. Mocht het een keer niet door kunnen gaan dan wordt dat ook daar aangekondigd.

Tips en berichten

 

25 september: viering 100 jaar ’Murad Hassil’

 

 
Op 25 september vieren we dat 100 jaar geleden Murshid Hazrat Inayat Khan met zijn leerlingen in Katwijk was en in de duinen een heel bijzondere ervaring heeft gehad. Een overweldigende verbinding met het totale Universum - een Godservaring. Hij vertelde er niets over maar er was aan alles te merken wat voor overweldigende ervaring het geweest was. De plek noemde hij ”Murad Hassil” (= wens vervuld) en hij gaf aan dat het een uitzonderlijk goede plek was voor meditatie en innerlijke groei.
 
De exacte datum dat dit gebeurde weet niemand, ergens tijdens de Zomerschool in september 1922. We weten wel waar hij tijdens deze Zomerschool over sprak: elke dag sprak hij over het Innerlijk Leven en over ”The Problem of the Day”. 100 jaar geleden uitgesproken en nu nog verrassend actueel. Beide onderwerpen komen nu in september aan bod. De Vereniging Soefi Contact organiseert een 3 daagse bijeenkomst in de Universel van 1 t/m 3 september over het innerlijk leven. Het bestuur van de Universel heeft gekozen om zondagmiddag 25 september de 100 jaar Murad Hassil viering te doen, samen met alle soefi organisaties. Als onderwerp is gekozen voor het thema ”The Problem of the Day”. Buitengewoon actueel in deze tijd. De Pirs van de verschillende soefi organisaties worden gevraagd om ’live’ of via een video opname hierop in te gaan. Er zal muziek zijn en een informele dienst met Pir Nawab Pasnak, hoofd van de International Sufi Movement. Alles zal ’live’ online worden uitgezonden, zodat iedereen erbij kan zijn. Een programma volgt, maar noteer vast de datum: zondag 25 september.
 

 

Soefi-driedaagse over Het Innerlijk Leven

Van 1 tot 3 september in Katwijk aan Zee

De Vereniging Soefi-Contact heeft het initiatief genomen voor een driedaagse over het innerlijk leven. Mureeds van verschillende organisaties vullen het programma in en alle mureeds zijn welkom. 
In de flyer hieronder is daar meer over te lezen.
Informatie over de invulling van het programma komt later deze zomer.
Voor vragen en opgave kun je contact opnemen met Wajid Kofman via soefihuis.haarlem@gmail.com 

  

Vooruitblik volgende kwartaal

Inspiratiedag Sufi Way: Scheppingskracht en weerstand

Het is intussen traditie geworden dat de celebranten van de Sufi Way elk najaar een programma verzorgen. We hebben telkens voor een thema gekozen en dat doen we dit jaar weer. 
We leven duidelijk in een overgangstijd en er is veel gaande dat in de dualiteit terecht komt. Wat kunnen we vanuit onszelf in dit spanningsveld inbrengen? Hoe creëren we eigenlijk? En wat zorgt ervoor dat onze creatiekracht vaak niet in een vrije flow kan komen.
 
Het thema van de inspiratiedag is Scheppingskracht en weerstand!
Net zoals bij de vorige inspiratiedagen willen we het thema vooraf bij jullie als deelnemers in de week leggen en jullie vragen voorleggen die het thema al levend zullen maken. De antwoorden plaatsen we op een besloten website (die alleen toegankelijk is voor deelnemers) waar we onze ideeën over het thema verder kunnen laten ontwikkelen. Dan creëren we voor 30 oktober gezamenlijk een rijke spiegeling die tot een openbaring kan worden.
 
Jullie ontvangen na je opgave de vragen en aanvullende informatie. Geef je tijdig op.
Datum: 30 oktober 2022
Tijd:      10 uur t/m 21 uur
Plaats:  Universel Murad Hassil in Katwijk
Kosten: ? 80,- (inclusief koffie, thee en 2 maaltijden. Dit is het minimum bedrag, een grotere bijdrage wordt op prijs gesteld).
Inschrijving: Marjolein Mabelis (celebrant@sufiway.nl  of 0616024473)
 
Je inschrijving is definitief als je het bedrag hebt overgemaakt naar
NL86INGB0004895129  t.n.v. De Sufi Way onder vermelding van ”Inspiratiedag 2022”.
Voor vragen: tot 1 september Marjolein Mabelis ( celebrant@sufiway.nl) daarna Nadaly de Lege ( celebrant@sufiway.nl  of 0634681439)
 

Afgelopen kwartaal

 Being Human retraite in Friesland

Begin juni was er eindelijk weer eens een life retraite. Na twee-en-een half jaar van zoom-ontmoetingen, programma’s, meditaties en wat al niet. Natuurlijk is het geweldig dat het er was, en nog is, zo kunnen we iedere keer aan allerlei activiteiten van de Sufi Way deelnemen als we ons huis niet kunnen of willen verlaten.
In het prachtig gelegen New Eden, in Friese gehucht Hemrik, ligt het retraite centrum in de bossen, omgeven door een Engelse landschapstuin, met hoge oude bomen.

De retraite werd geleid door Pir Elias Amidon, die als thema Being Human had gekozen.
Om te beginnen nodigde Elias ons uit tijdens een kringgesprek onze diepste angst met elkaar te delen, dat wat in de kindertijd gebeurde en je leven heeft beïnvloed. Dat was heel intiem om mee te maken: hoe een ieder zijn diepste angst met elkaar kon delen en er ontstond meteen een sfeer van intimiteit en mededogen.

Eigenlijk bleek dit de basis te zijn van de vierdaagse retraite en werd daar steeds een vervolg aan gegeven. Door steeds weer de microfoon te laten rondgaan, gaf een ieder een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de retraite.

Natuurlijk gaf Elias ons steeds een nieuw uitgangspunt om op voort te borduren. Een en ander werd afgewisseld met diverse vormen van Nirtan Chi of de Coming Home Practise.
Er werd regelmatig gezongen en zo konden we op die manier ons hart met elkaar verbinden.
De muzikale zikr ’s avonds werden beurtelings geleid door Omar en Suzanne, en Elias.
Daarbij konden we op weer een andere manier onze energie samen delen en naar buiten en binnen richten wat we voelden.
Hoewel we veel hebben kunnen delen met de zoom-meetings, er gaat toch niets boven elkaar in het echt te ontmoeten, te omhelzen en zoveel met elkaar te kunnen delen.
’s Avonds na de zikr werd er door Martin, Khidr en Valal gitaar gespeeld en gezongen, hetgeen een gezellige good-old-time-sfeer creëerde.
De laatste avond was er na de zikr een party met wijn en weer mooie gitaarmuziek en zang van het trio, waarbij zelfs door ons zeventig-plussers de beentjes van de vloer gingen!

Wat er bereikt kan worden in zo’n korte tijd, dat verbaast me iedere keer weer: een ieder zag er zo sprankelend en voldaan uit, ontspannen en nieuw!

Daarnaast wil ik nog even vermelden dat voor de nieuwe eigenaars van New Eden geen moeite teveel was om het ons naar de zin te maken en dat de keuken fantastisch is, veel groentes, allemaal biologisch en iedere dag met een ander thema. Bravo! 

Umtul Valeton-Kiekens.

 

Terugblik programma ’De Kracht van Vergeving’, 26 - 29 mei 2022 (Hemelvaart), Katwijk aan Zee

Als we ons houden aan ’oog om oog’, ’tand om tand’, zal heel de wereld spoedig blind en tandeloos zijn. -Gandhi
Als je moed wilt zien, kijk dan naar hen die liefhebben, als je dapperheid wilt zien, kijk dan naar hen die vergeven. -Baghavad Gita- 
 
Vergeven betekent niet dat we wat in het verleden is gebeurd vergeten of rechtvaardigen. Vergeven is het loslaten van de pijnlijke gevoelens die er mee gepaard gingen. Vergeven is niet het ontkennen, maar juist erkennen wat is gebeurd en daardoor het ’verhaal’ en de pijn achter je te kunnen laten.
 
Een groep van bijna 35 mensen kwam in het Hemelvaartsweekend bijeen rond dit thema. Het programma werd geleid door Zen leraar Irène Bakker in samenwerking met de Sufi Way. De samenstelling van de groep was een mooi amalgaan van deelnemers met een Zen achtergrond en een Soefi achtergrond en mensen die persoonlijk of professioneel geïnteresseerd waren in het thema. Samen vormden we een ruimte waarin plek was voor de pijn die we vaak al lang met ons meedragen en voor verzoening met wat is geweest. 
 

De deelnemers hebben voor hen betekenisvolle voorwerpen op het strand verzameld en in een schaal gelegd. Iedere morgen voegde Irène daar een bloem aan toe.
 
Iemand anders of jezelf vergeven is niet makkelijk en vraagt tijd en moed. De leiding van Irène, de liefdevolle aanwezigheid van de groep en inspirerende omgeving van de tempel en de duinen hielpen om weer anders in het leven te gaan staan, los van bitterheid of wrok.
 

 


 

Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord ”zikr” (of ”zik’r” of ”dhikr”) betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

. De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig.

. Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poëzie, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

3-6-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 2
19-3-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 1
21-11-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 Kwartaal 4
3-8-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 3
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 2
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 1
10-12-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland kwartaal 4 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way Nederland - 2e Kwartaal 2020
7-4-2020Nieuwsbrief Sufi Way 1ste kwartaal 2019