Ocean
The Sufi Way - The Open Path 

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 2e KWARTAAL 2023
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


Waar het om gaat

 

Speenkruid  

In de zoektocht naar waar het nu eigenlijk om gaat in het leven stelde ik mezelf de afgelopen weken regelmatig de vraag: wat doet er toe op dit moment? Het stellen van deze vraag is een mooie, soms confronterende opdracht in de Sufiwayprogramma’s die op het internet te volgen zijn.

Vandaag viel tijdens het fietsen mijn oog op een groepje Speenkruidjes in de berm. In de zon lichtten de bloemen felgeel op. Na dagen van sombere luchten en afwisselend motregen en regen voelde ik de warmte van de zon en een zachte bries in mijn gezicht. Ik werd er blij van. Voor ik de vraag stelde kwam het antwoord: aha, hier gaat het om. Nu en altijd. Zintuigen en geest open houden. Ik stapte af en maakte een simpele foto van een eenvoudig plantje langs een gewoon fietspad op mijn alledaagse fietstocht naar het volgende dorp.

Akke

Agenda 2e kwartaal 2023

A TROUBLED WORLD  Een driedaagse retraite met Pir Elias Amidon

31 mei-2 juni 2023 Universel, Katwijk

Ontwaken is niet iets wat alleen jezelf aangaat. Het herkennen van onze ware aard is tegelijkertijd een erkenning van ons collectieve lichaam, ons samen zijn en samen vallen met de hele schepping. Angst of bezorgdheid zullen niet langer ons leven leiden, maar spontaan mededogen en vriendelijkheid.
In deze retraite gaan we onszelf openen tot onze ware aard en ons collectieve lichaam - dit stralende, levende mysterie dat we delen met alle wezens - en bedenken we samen hoe we onze onrustige wereld het beste kunnen dienen.
De retraite omvat lezingen, geleide meditaties, muzikale meditaties, stiltemomenten, persoonlijke gesprekken en samen wandelen in de prachtige duinen in het voorjaar.

Voor inschrijving en nadere informatie kijk op www.sufiway.nl of hier. Bellen of mailen voor informatie kan ook: elmerkoole@gmail.com, 06 2709 3762
De retraite begint op woensdag 31 mei om 14.00 uur en eindigt op vrijdag 2 juni na de lunch.

Wandeling op Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 

De wandeling gaat van het Centrum voor Universeel Soefisme in Den Haag naar de Universel in Katwijk. Nadere informatie staat binnenkort op de site van Soefi Contact

Healingceremonie

Wat: Ceremonie voor heling
Wanneer: 13 april, 11 mei en 8 juni
Waar: Online, zonder publiek
Tijd: 20:00 uur
Opgave: celebrant@sufiway.nl

De komende maanden organiseren de celebranten drie keer een online healing-ceremonie om helende energie te kanaliseren voor maximaal 10 individuele mensen. Daarnaast concentreren we ons op de aarde met al het leven dat eraan verbonden is.
Heb je naasten die ondersteuning nodig hebben of ziek zijn en die graag opgenomen willen worden in de ceremonie, of wil je zelf graag opgenomen worden, laat het ons dan weten via celebrant@sufiway.nl. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.
 
 

Regionale activiteiten in Amsterdam, Katwijk, Schoorl

Muzikale meditaties - Amsterdam (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   14 april, 12 mei en 9 juni
Waar:   Roetersstraat 6III, 1018 WC Amsterdam
Tijd:   19.30 - ca. 21.45 uur
Kosten:   geen (of donatie aan sufiway)
Opgave:   Marjolein Mabelis, marjolein@mabelis.nl, tel: 020 6267225/ 06 16024473

Muzikale meditaties - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   donderdagen 20 april, 25 mei en  29 juni
Waar:   Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee
Tijd:   20.00 uur
Kosten:   € 7 (i.v.m. huur en reiskosten zikr leider)
Opgave:   celebranten@sufiway.nl
 
De zikr van 20 april wordt geleid door Kidr Braakman; die van 25 mei door Marjolein Mabelis en die van 29 juni door Felix Erkelens.
In juli en augustus is er een zomerstop, met ingang van september is er op de laatste donderdag van iedere maand weer een zikr in de Universel.
 

Open middagen - Schoorl (Sufi Way Associated Program)

Wat:     Open middag
Wanneer:    donderdag 27 april
Waar:   Jan van Scorelpark 13, 1871 EV Schoorl
Tijd:   15.00 uur - ca. 17.00 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Umtul Valeton-Kiekens, muvaleton@gmail.com, tel: 072 5818779/ 06 51250493

Op de donderdag 27 is het thema Loslaten in danknaarheid. Dat is de laatste sessie van het drieluik de curve van het leven.

Vanuit het kind, dat één is met zijn/haar omgeving, moeder en vader via de ontdekking van het ik, dat uitgroeit tot ego, de vervulling van het menszijn in de wereld en dan in de derde fase het afleggen van het ego, het inleveren van fysieke en mentale verworvenheden en hoe daar mee om te gaan.

Na bespreking van het onderwerp, waarbij inbreng van bezoekers welkom is, doen we een muzikale meditatie (zikr), passend bij het onderwerp.

 

Illustratie: Umtul Valeton-Kiekens
Kijk voor meer informatie, laatste informatie en routebeschrijvingen op www.sufiway.nl. Mocht het een keer niet door kunnen gaan dan wordt dat ook daar aangekondigd.

Tips en berichten

Nieuws van de Universel

Verduurzaming van de Universel krijgt vorm

In een vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat het bestuur van de Universel Murad Hassil ("Soefitempel Katwijk") dit jaar flinke stappen gaat zetten om de Universel duurzamer te maken. Er komen dit voorjaar zonnecellen op het dak van het theehuis (Wakilhuis), het hele dak wordt ermee bedekt. Daarmee kan het theehuis van het gas af en hebben we straks ook onze eigen elektriciteitsvoorziening.


Ook voor de Universel is een plan gemaakt voor een echt duurzame manier van verwarmen, maar voor de realisering ervan moet het bestuur de financiering nog rond krijgen. Het plan is een hybride systeem dat werkt op warmte uit de buitenlucht met stroom uit zonne-energie. Een kostbaar systeem om aan te leggen, maar de stookkosten zullen aanzienlijk lager worden en het is natuurlijk ook van belang voor het klimaat. Giften zijn welkom en steun aan de Universel kan op vele manieren. Een makkelijke manier is een machtiging af te geven om elke maand een (klein) vast bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Ga hiervoor naar site van de Universel en betaal de eerste termijn met uw bankpas zoals u al uw bankzaken doet. Bij voorbaat dank! Als u het liever op papier doet, kan dat ook. Stuur een mailtje naar secretariaat@universel.nl en zij sturen u het formulier graag toe.
De Universel is meer dan vijftig jaar een plek voor alle soefi organisaties en alle anderen die zich geïnspireerd voelen door de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. Een boodschap die in deze tijd van polarisatie misschien nog wel belangrijker is dan ooit. Met uw steun kunnen we er voor zorgen dat de Universel ook de komende vijftig jaar een plek biedt om deze universele boodschap uit te dragen.

Kijk eens op onze website

Voor degene die nog niet regelmatig onze website bezoeken: het is de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen. Op www.sufiway.nl vind je de agenda voor de komende maanden, onze programma’s en de doorlopende activiteiten. Ook mogelijke wijzigingen en aanvullingen van de in deze nieuwsbrief aangekondigde activiteiten worden daar geplaatst.

Je kunt daar ook Nederlandse publicaties bestellen en informatie vinden over de Sufi Way.

De Engelstalige site is www.sufiway.org. Onlangs is deze geheel vernieuwd. Hier vind je informatie over de online programma’s, opnames, artikelen en beschikbare publicaties. 

 

Vooruitblik 

Inspiratiedag 2023

Op zaterdag 18 november 2023 organiseren de celebranten van de Sufi Way weer een inspiratiedag voor leden en belangstellenden. Het thema voor deze dag is: "De Geliefde."

 Nadere informatie volgt later dit jaar.

Afgelopen kwartaal

Terugblik op programma Entering into Silence, 11-22 februari 2023
Een wandelretraite in de Marokkaanse woestijn met Karim Noverraz en Elmer Koole

Dit jaar waren er geen Corona beperkingen meer en daardoor konden we afgelopen februari weer met een mooie groep voor een stilte – wandel retraite de Marokkaanse woestijn in gaan. Ook deze editie was de samenstelling van het reisgezelschap heel internationaal met deelnemers uit de VS, Palestina, Verenigd Koninkrijk, Marokko, Oostenrijk, Duitsland en Nederland.
Iedere dag begon met de introductie van één van de 99 namen van Allah. De stille meditatie op die naam was onze gids gedurende die dag.
Overdag liepen we overwegend in stilte en we konden ervaren hoe de uitgestrekte leegte en stilte van de woestijn ons verbindt met onze eigen innerlijke stilte. ’s Avond was er ruimte voor zikr, sohbet en geleide meditaties. Het was een voortdurende uitnodiging om onze gehechtheden en bezigheden achter ons te laten en ons over te geven aan die openheid en die ruimte.

Tegelijkertijd was deze editie een uitnodiging om alle vooraf opgestelde plannen en draaiboeken los te laten en helemaal ‘te zijn met wat is’. Het weer was namelijk uitzonderlijk: dagen achtereen regen, harde wind en lage temperaturen. De groep hield zich prima maar de tenten konden er minder goed tegen. Daardoor werd het soms meer een survival dan een retraite. Ook bleek de ondergrond te glibberig te worden voor de kamelen (die eigenlijk dromedarissen waren). Twee dagen voor het geplande einde moesten we dan ook de tocht afbreken omdat het te gevaarlijk werd. We hebben het programma toen voortgezet op een overdekte locatie.
Ook de geplande individuele dagretraite op een zelf gekozen plaats in de buurt van het basiskamp moest beperkt worden tot één ochtend. En juist toen stak er een stofstorm op en was het heel spannend of iedereen tijdig de weg naar het basis kamp kon terugvinden.
Na ruim een week keerde de groep weer terug naar het guesthouse Dar Daïf in het stadje Ouarzazate. De volgende morgen kon iedereen zijn ervaring delen in een Hartcirkel (luister vanuit je hart, spreek vanuit je hart en kom tot de hart van de zaak). Toen was het eindelijk het weer wat beter geworden en konden we met elkaar op het dakterras van ons guesthouse zitten. Mede dankzij de fantastische groep en de goede samenwerking met de Marokkaanse partnerorganisatie Désert et Montagne was het ook dit keer weer een prachtig programma. Met dank aan Hans Mabelis van Sufi Way Nederland die de inschrijving en de financiële administratie van het programma heeft verzorgd.
Volgende editie: 10-21 februari 2024. Noteer maar vast!
 

 


 

• Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord "zikr" (of "zik’r" of "dhikr") betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

• De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig.

• Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

• Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poëzie, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

7-1-2023Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2023 Kwartaal 1
10-12-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 4
12-8-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 3
3-6-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 2
19-3-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 1
21-11-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 Kwartaal 4
3-8-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 3
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 2
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 1