Ocean
The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 3e KWARTAAL 2023
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


Zonnewende

 

Sint Janskruid

Hoe vinden we een balans tussen verontrustende ontwikkelingen in de wereld en de innerlijke rust? Hoe verhouden we ons tot de duistere kanten in het universum? Dat zijn de thema’s die langskomen in de Sufiway samenkomsten en lezingen.

Ondertussen volgen de seizoenen elkaar op in hun normale patroon. Soms komt de zomer wat vroeger, soms wat later dan voorgaande jaren. Maar altijd weer zijn er ijkpunten zoals de langste dag, solstice, de zonnewende. In de Christelijke traditie wordt op Sint Jansdag (24 juni) de overgang naar het korten van de dagen gemarkeerd. Verschijnselen in de natuur worden daarmee in verband gebracht zoals het opnieuw uitlopen van de eik met het ’Sint Janslot’, de verschijning van de Sint Jansvlinder en het bloeien van het Sint Janskruid. Het intense geel van de bloemen stemt vrolijk. Sint Janskruid staat van oudsher bekend als verjager van het kwade en wordt ook nu nog in kruidenmengsels gebruikt om de stemming te verbeteren. Dat kunnen we wel gebruiken. Geniet van de zomer! 

Agenda 3e kwartaal 2023

Regionale activiteiten in Amsterdam en Katwijk 

Muzikale meditaties - Amsterdam (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   14 juli en 11 augustus (niet in september)
Waar:   Roetersstraat 6III, 1018 WC Amsterdam
Tijd:   19.30 - ca. 21.45 uur
Kosten:   geen (of donatie aan sufiway)
Opgave:   Marjolein Mabelis, marjolein@mabelis.nl, tel: 020 6267225/ 06 16024473


Muzikale meditaties - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   28 september
Waar:   Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee
Tijd:   20.00 uur
Kosten:   € 7 (i.v.m. huur)
Opgave:   celebranten@sufiway.nl

Na een zomerstop in juli en augustus is er in het najaar in principe iedere laatste donderdag van de maand een zikr in de Universel. In september leidt Monika Rietveld de zikr.

Healingceremonie

Wat:     Ceremonie voor heling.
Wanneer:   13 september
Waar:    Online zonder publiek
Tijd:    Ca. 20:00 uur
Kosten:    geen
Opgave:  

 celebranten@sufiway.nl

 
Na een zomerstop in juli en augustus organiseren de celebranten vanaf september iedere tweede woensdag van de maand een online healing-ceremonie om helende energie te kanaliseren voor maximaal 10 individuele mensen. Daarnaast concentreren we ons op de aarde met al het leven dat eraan verbonden is.
Heb je naasten die ondersteuning nodig hebben of ziek zijn en die graag opgenomen willen worden in de ceremonie, of wil je zelf graag opgenomen worden, laat het ons dan weten via celebrant@sufiway.nl. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.
Kijk voor meer informatie, laatste informatie en routebeschrijvingen op www.sufiway.nl. Mocht het een keer niet door kunnen gaan dan wordt dat ook daar aangekondigd.

Tips en berichten

Nieuws van de Universel: renovatie en verduurzaming krijgen vorm 

 
Wie onlangs in de Universel was heeft gezien dat er hard gewerkt is aan de renovatie en verduurzaming. Het souterrain is geheel vernieuwd met nieuwe en grotere toiletblokken, een pantry, een prachtige tussendeur, nieuwe vloerbedekking en bijpassende meubelen. De ruimte kan nu afzonderlijk verhuurd worden en is ook prima geschikt voor sessies met kleine groepjes. 
Op het dak van het Theehuis liggen inmiddels zonnepanelen en er is een warmtepomp geplaatst. Daarmee kan het theehuis van het gas af en zorgen we voor onze eigen elektriciteitsvoorziening.
 
De grootste klus is de verduurzaming van het tempelgebouw zelf. De offertes zijn binnen en de vergunningen zijn rond. Binnenkort worden de eerste zonnepanelen geplaatst op het dak van de Universel. Als de financiering rond komt wordt binnenkort met de andere verduurzamingsmaatregelen begonnen. Er is een aantal financiële toezeggingen gedaan, maar die zijn nog niet voldoende om de investeringen te dekken. Giften zijn daarom nog steeds welkom. Een makkelijke manier is een machtiging af te geven om elke maand een (klein) vast bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Ga hiervoor naar site van de Universel en betaal de eerste termijn met uw bankpas zoals u al uw bankzaken doet. Bij voorbaat dank! Als u het liever op papier doet, kan dat ook. Stuur een mailtje naar secretariaat@universel.nl en wij sturen u het formulier graag toe.   
 
Tenslotte: vrijwilligers gezocht! De Universel is er voor allen die zich geïnspireerd voelen door de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. Een boodschap die in deze tijd van polarisatie nog belangrijker is dan ooit. De Universel is bij uitstek de plek om deze universele boodschap uit te dragen. Daarom willen we veel vaker open zijn dan tot nog toe. Wij willen vanaf dit najaar de Universel minstens 4 dagdelen per week openstellen. Dat kan alleen als we vele nieuwe vrijwilligers krijgen die een dagdeel per week of eens per 2 weken willen meehelpen om mensen te ontvangen. We krijgen nieuwe grote folders in 3 talen die helder uitleggen wat er te zien is, iedereen kan meedoen. Ook worden er nog vrijwilligers gezocht voor de tuingroep, een groep die zich met buitenwerkzaamheden bezig houdt. 
Interesse om ook mee te helpen? Meld je dan snel aan via: info@universel.nl
 

Fazal Manzil – een huis voor allen die geïnspireerd zijn door Hazrat Inayat Khan

 
Dit jaar is het 101 jaar geleden dat Hazrat Inayat Khan en zijn familie zich vestigden in Suresnes, een mooi voorstadje van Parijs. Een Nederlandse mureed, Fazal Mai (Petronella) Egeling, maakte dit mogelijk door de financien te verschaffen voor de aankoop van een groot huis. Murshid gaf het huis de naam ‘Fazal Manzil’ – Huis van zegeningen.
In de jaren 1922-1926 gaf hij in dit huis en op het stuk land dat er toen nog bij hoorde, lezingen, concerten en jaarlijks een wekenlang durende zomerschool. 
 
Jarenlang -met een tussenpoos in WO II toen het huis door de Duitsers geconfisceerd was- is Fazal Manzil een familiehuis geweest voor de nog levende kinderen Vilayat, Hidayat en Claire. De oudste dochter Noor-un-nissa is omgekomen in de WO II. Zij is bekend en internationaal geëerd als verzetsstrijdster. In de tuin van Fazal Manzil is een memorial voor haar opgericht en in Suresnes is een school naar haar vernoemd.
 
Sinds een aantal jaren hebben de Stichtingen die eigenaar zijn van Fazal Manzil gewerkt aan de transformatie van het huis tot een internationaal centrum voor retreats, seminars, concerten, onderzoek, studie en meditatie voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot de ‘movement of loving kindness’ (dit is de betekenis van inayat). In het huis is een klein museum ingericht - het Inayat Khan museum. Ook is de Oriëntal Room te bezoeken, de kamer waar Murshid mediteerde.
Pir Zia Inayat Khan, de leider van de Inayatiyya en ook de ‘Sajjada Nishin’ (dit is de drager van de erfelijke afstamming van Inayat Khan) bewoont een deel van het jaar een appartement in het huis. Hij heeft persoonlijk deze transformatie van het huis bepleit en geïnitieerd.
 
Dankzij vele donateurs is de renovatie van het huis en van de Khankah nu zover klaar dat op 9 en 10 september een feestelijke opening plaats zal vinden. We hopen dat de bijzondere atmosfeer van Fazal Manzil in de komende jaren ervaren kan worden door al diegenen die op zoek zijn naar inspiratie en verdieping op hun pad van herkenning van hun ware aard.
 
Reina de Wit
Bestuurslid Stichting Egeling en Stichting Inayat.
Website Fazal Manzil klik hier    
  

Vooruitblik

Inspiratiedag op zaterdag 18 november met het thema De Geliefde.

Soefi’s kunnen Het Leven, God, de Ene benoemen als de Geliefde en dat geeft meteen een essentie van het soefisme aan, namelijk dat het hart centraal staat. Het voelt alsof onze incarnatie als mens op aarde ons ook uit de eenheid heeft geworpen. Daar kunnen we aan lijden, alsof er een diep gemis is en ons echte thuis ergens anders is. In veel soefi poëzie wordt dat gemis gekoppeld aan de Geliefde. Soms zijn we samen met de Geliefde, maar vaak ook niet.
Aan dit thema zijn ook sub-thema’s verbonden, zoals de vraag hoe we toch zo veel mogelijk kunnen aarden in dit bestaan, wat vervulling voor ons betekent, wat de creatieve kracht is die onder ons gemis verborgen ligt. Ook is een essentiële vraag hoe wij kunnen omgaan met de pijn van de onvolmaaktheid van het bestaan en de onvolmaaktheid van onszelf en de ander.

Zoals ook bij vorige inspiratiedagen willen we dit onderwerp al vooraf in de week leggen door je (na aanmelding) een paar vragen op te sturen. De antwoorden worden dan voor iedere deelnemer zichtbaar gemaakt op een besloten pagina. Zo creëren we al een setting, gemeenschappelijke kennis en intimiteit om op de dag zelf echt de diepte in te kunnen gaan.
We zien er naar uit je (weer) te kunnen ontvangen in de Universel voor een dag van samenzijn, mystieke bedding en bewustwording.
Datum: zaterdag 18 november
Tijd: van 10 tot 17.00 uur
Inloop: vanaf 9.30 uur
Prijs: € 70 (inclusief lunch, koffie en thee)
Meld je aan via celebranten@sufiway.nl (voorkeur) of eventueel 06 1602 4473 Doe dit ajb zo snel mogelijk opdat we tijdig weten of de dag door kan gaan.
Je aanmelding is definitief als je het bedrag hebt overgemaakt naar NL86INGB0004895129 t.n.v. De Sufi Way, o.v.v. ‘inspiratiedag 2023’

De Celebranten: Nadaly de Lege, Monika Rietveld, Marjolein Mabelis, Felix Erkelens.
 

Vooraankondiging:  Entering into Silence

Een wandelretraite in de woestijn van Marokko met Karim Noverraz en Elmer Koole van 10-21 februari 2024
Ook volgend jaar organiseert de Sufi Way weer een wandel en stilte retraite in de woestijn van Marokko. Deze wandelretraite biedt de kans om te ervaren hoe de uitgestrekte leegte en stilte van de woestijn ons verbindt met onze eigen innerlijke stilte. Als we de woestijn in gaan, worden we uitgenodigd om onze gehechtheden en bezigheden achter ons te laten. In de ruimte die daardoor ontstaat kunnen we de verstilling en openheid verwelkomen die onze oorspronkelijke aard is.  
Er zal gewerkt worden met stille en gezongen meditaties en met avonden waarin we elkaar poëzie voordragen en verhalen vertellen. De retraite wordt gefaciliteerd door Karim Noverraz en Elmer Koole, senior retraiteleiders van de Sufi Way. De voertaal zal Engels zijn. Vertalingen in het Frans, Nederlands en Duits zullen beschikbaar zijn. Verder wordt de tocht in de woestijn geleid door Zineb, een professionele gids met een grondige kennis van de Marokkaanse woestijn. Ze zal een team van ervaren kameeldrijvers en een kok meenemen. De kamelen zullen onze bagage, ons eten en onze uitrusting dragen.
Voor programmaoverzicht klik hier
Voor inschrijven en praktische details klik hier.   
 
Deze spirituele reis is een gezamenlijk project van de Sufi Way en Agence Désert et Montagne.
 
 In the desert,
Turn toward emptiness,
Fleeing the self.
Stand alone,
Ask no one’s help,
And your being will quiet,
Free from the bondage of things.
Mechtild von Magdeburg-13e eeuw
 

Afgelopen kwartaal

 Bewustwording
‘Awakening in a Troubled World’ was het thema van de 3-daagse bijeenkomst met Elias begin juni in de Universel in Katwijk. Het was prettig om na alle zoom-bijeenkomsten en het lezen van essays over dit thema elkaar echt in de ogen te kijken en de tijd te nemen om de gedachten die opkomen te delen met anderen. Vertrouwen in elkaar vormt de basis om je diepste emoties te uiten, ook twijfel , onzekerheid en niet te beantwoorden vragen. Elias geeft daar ook alle ruimte voor. Het was fijn om vertrouwde gezichten te zien én om kennis te maken met mensen die recent geraakt waren door de Sufi gedachten. Doorpraten in het Nederlands over zaken die het hart aangaan was ook erg prettig. Om in een persoonlijk gesprek uit te leggen wat ‘awakening’ precies voor jou betekent -bewustwording?, ontwaken?- is het handig om de nuances in het Nederlands te kunnen uitdrukken. In de zaal waren er meditaties, oefeningen van het Open Pad en Zikr’s. Liefde en harmonie waren voelbaar. Ook schoonheid was aanwezig. Overdag scheen het zonlicht door de raampjes en de koepel prachtig naar binnen. En tussen de programma onderdelen was er ruimte om buiten in de zon te zitten of een wandeling te maken in de mooie omgeving van de Universel. Ik voelde me onderdeel van “the Beloved Community’. In evenwicht met de ‘troubled world’.
Akke
 

 

• Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord "zikr" (of "zik’r" of "dhikr") betekent letterlijk ’je herinneren’, d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. ’Indiaas’ harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

• De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein (’Indiaas’) harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig.

• Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

• Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poëzie, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

4-4-2023Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2023 Kwartaal 2
7-1-2023Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2023 Kwartaal 1
10-12-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 4
12-8-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 3
3-6-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 2
19-3-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 1
21-11-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 Kwartaal 4
3-8-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 3
13-4-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 2