Ocean
The Sufi Way - The Open Path

NIEUWSBRIEF SUFIWAY NEDERLAND - 4 KWARTAAL 2023
agenda      tips en berichten      vooruitblik      terugblik


Nog even genieten van de warmte van de zon

Kolganzen
 
Als je nu buiten loopt te genieten van de nog warme herfstzon, klinkt af en toe het gezellig geluid van gakken boven je hoofd. Als je naar de lucht kijkt zie je een clubje ganzen in een ijle V-vorm overvliegen. Zullen ze al op weg zijn naar warmere oorden? De zon is deze dagen nog weldadig warm...  Maar de natuur geeft vele signalen dat het koude seizoen er weer aan komt: sommige bomen verkleuren geel, appels en peren zijn al geoogst.  
De dagen komen eraan van binnen zitten, een extra vest, vroeg de lampen aan. 
En meer tijd om naar een fijne bijeenkomst te gaan en vrienden te ontmoeten. 

Agenda 4e kwartaal 2023

Inspiratiedag op zaterdag 18 november. Thema De Geliefde.

Zaterdag 18 november van 10.00 tot 17.00. Inloop vanaf 9.30

Locatie: Universel, Katwijk

Soefi’s kunnen Het Leven, God, de Ene benoemen als de Geliefde en dat geeft meteen een essentie van het soefisme aan, namelijk dat het hart centraal staat. Het voelt alsof onze incarnatie als mens op aarde ons ook uit de eenheid heeft geworpen. Daar kunnen we aan lijden, alsof er een diep gemis is en ons echte thuis ergens anders is. In veel soefi poëzie wordt dat gemis gekoppeld aan de Geliefde. Soms zijn we samen met de Geliefde, maar vaak ook niet.
Aan dit thema zijn ook sub-thema’s verbonden, zoals de vraag hoe we toch zo veel mogelijk kunnen aarden in dit bestaan, wat vervulling voor ons betekent, wat de creatieve kracht is die onder ons gemis verborgen ligt. Ook is een essentiële vraag hoe wij kunnen omgaan met de pijn van de onvolmaaktheid van het bestaan en de onvolmaaktheid van onszelf en de ander.
Zoals ook bij vorige inspiratiedagen willen we dit onderwerp al vooraf in de week leggen door je (na aanmelding) een paar vragen op te sturen. De antwoorden worden dan voor iedere deelnemer zichtbaar gemaakt op een besloten pagina. Zo creëren we al een setting, gemeenschappelijke kennis en intimiteit om op de dag zelf echt de diepte in te kunnen gaan.
We zien er naar uit je (weer) te kunnen ontvangen in de Universel voor een dag van samenzijn, mystieke bedding en bewustwording.
 
Prijs: € 70 (inclusief lunch, koffie en thee)
Meld je aan via celebranten@sufiway.nl (voorkeur) of eventueel 06 1602 4473 
Je aanmelding is definitief als je het bedrag hebt overgemaakt naar NL86INGB0004895129 t.n.v. De Sufi Way, o.v.v. ‘inspiratiedag 2023’
 
De Inspiratiedag wordt georganiseerd door de Celebranten: Nadaly de Lege, Monika Rietveld, Marjolein Mabelis, Felix Erkelens.
 
 
Foto: Nan van Leeuwen

 Regionale activiteiten in Amsterdam, Katwijk, Schoorl

Muzikale meditaties - Amsterdam (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   vrijdag, 13 oktober, 10 november, 8 december
Waar:   Roetersstraat 6III, 1018 WC Amsterdam
Tijd:   19.30 - ca. 21.45 uur
Kosten:   geen (of donatie aan sufiway)
Opgave:   Marjolein Mabelis, marjolein@mabelis.nl 020 6267225/ 06 16024473

Leesgroep - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:   
Samen teksten lezen van Inayat Khan
Wanneer:   Vrijdagochtend om de twee weken
Waar:   Katwijk
Tijd:   tussen 10.30 en 12.30
Kosten:   geen
Opgave:   Bij Elveerah: eleschot@kpnmail.nl  of bel 07140 21005


Muzikale meditaties - Katwijk (Sufi Way Associated Program)

Wat:    Zikr zie onderaan
Wanneer:   donderdag, 26 oktober, 30 november, 28 december
Waar:   Universel Murad Hassil, Katwijk aan Zee
Tijd:   20.00 uur
Kosten:   € 7 (i.v.m. huur en reiskosten)
Opgave:    celebrant@sufiway.nl
 
Iedere laatste donderdag van de maand is er een zikr in de Universel. De zikr wordt in oktober geleid door Marjolein Mabelis, in november door Felix Erkelens en in december door Khidr Braakman.
 

Open middagen- Schoorl (Sufi Way Associated Program)

Wat:   
Introductie, vragen en antwoorden, samen oefeningen doen met betrekking tot het onderwerp en na een korte pauze afsluiting met een muzikale meditatie. 
Wanneer:   19 oktober, 16 november, 14 december
Waar:   Jan van Scorelpark 13, 1871 EV Schoorl
Tijd:   14:00 uur tot ongeveer 16:30 uur
Kosten:   geen (of donatie aan Sufiway)
Opgave:   Umtul Valeton-Kiekens, muvaleton@gmail.com tel: 06 51250493
 
De onderwerpen zijn de komende maanden gebaseerd op de Nederlandstalige vertaling van Het Open Pad dat begin volgend jaar verschijnt: 
    19 oktober: Wat is open, nonduaal Bewustzijn?
    16 november: Hoe kun je het herkennen en je ervoor openstellen?
    14 december: Wat houdt dat bewustzijn versluierd?

 Healingceremonie

Wat:    Ceremonie voor heling
Wanneer:   11 oktober, 8 november,13 december 
Waar:   Online zonder publiek
Tijd:   Ca. 20:00
Kosten:   Geen

Opgave

  celebrant@sufiway.nl

Iedere tweede woensdag van de maand is er een online healing-ceremonie om helende energie te kanaliseren voor maximaal 10 individuele mensen. Daarnaast concentreren we ons op de aarde met al het leven dat eraan verbonden is.

Heb je naasten die ondersteuning nodig hebben of ziek zijn en die graag opgenomen willen worden in de ceremonie, of wil je zelf graag opgenomen worden, laat het ons dan weten via celebrant@sufiway.nl. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.
____
Kijk voor meer informatie, laatste informatie en routebeschrijvingen op www.sufiway.nl. Mocht het een keer niet door kunnen gaan dan wordt dat ook daar aangekondigd.

Tips en berichten

Foto: Zonnebloemen voor de mezen. Umtul

Nederlandse vertaling van Het Open Pad van Elias Amidon

Eindelijk komt er een Nederlandse vertaling van The Open Path, de herkenning van Open Bewustzijn. Het boek verschijnt begin 2024 bij uitgeverij Panta Rhei.

Het Open Pad is een diepgaand praktisch studieboek en handleiding over hoe je de kern van open bewustzijn herkent en blijvend een plaats kunt geven in het dagelijks leven.

Het doel van alle spiritualiteit is om tot de kern van de zaak te komen, naar de kern van je hart, naar nonduale herkenning van de Eenheid van al wat is. Tegenwoordig staat Mindfulness vooral bekend als pad om in je dagelijks leven meer bewust te worden van wie je bent. Het Open Pad bouwt echter voort op oude en hedendaagse nonduale wijsheidstradities en biedt naast overdenkingen en inzichten ook veel oefeningen om tot volkomen bewustwording te komen.

Wat is die kern precies, wie ben ik eigenlijk, hoe kom je bij die kern en waartoe? In wezen is de kern altijd bij je, maar kan versluierd zijn geraakt door de geest van de tijd, waarin je altijd wel wat te doen heb, er prestatiedrang is en er veel is om je zorgen over te maken.

Elias Amidon laat zien wat je kan doen om de wolken uit je hart, geest en lijf te verjagen. In wezen ben je tijdloos nonduaal Open bewustzijn en door de ontsluiering word je meer bewust van wie en wat je in wezen bent en kun je het leven beter aan.

Elk hoofdstuk neemt een onderwerp onder de loep en sluit af met oefeningen.

Je kunt het in je eentje doen, maar ook met een vriend/in of met een groepje samen.

Uiteindelijk moedigt Elias je aan om de ‘kunstenaar van je eigen ontwaken’ te worden. Door vertrouwd te zijn geraakt met het Open bewustzijn en het je eigen te hebben gemaakt kun je er op je eigen manier mee verder gaan.

Een citaat van een lezer uit de Verenigde Staten: ‘ Dit is een van de meest heldere en praktische boeken die ik ooit gelezen heb over subtiel nonduaal ontwaken. Je voelt met je hele hart aan dat Elias Amidon dat pad  gedegen heeft bewandeld en uiteindelijk tot de conclusie komt dat er geen pad is.’

Elias Amidon is de geestelijk leider van de Sufi Way, een niet sektarische mystieke orde, die geworteld is in het soefisme van Soefi Inayat Khan. Daarnaast heeft hij veel invloed ondervonden van leraren vanuit alle windstreken en geestelijke en psychologische richtingen.

llustratie: Umtul. Herfstzon boven duinranken

Alvast een tip van de sluier van de Nederlandse vertaling: 

Over het leren opmerken van mentale constructies.

'Mentale constructies zijn gewoon de verhalen die we voortdurend aan onszelf vertellen over de betekenis van onze ervaringen. Die verhalen geven aan hoe we de werkelijkheid interpreteren, wat we voor ‘waar’ aannemen, wat onze oordelen en meningen zijn. In plaats van te beschrijven of trouw te zijn aan wat er is, creëren de verhalen vaak lagen van toegevoegde interpretaties die onze ervaring van de werkelijkheid vervormen. Als we gehecht raken aan die verhalen, worden ze wat wij fixaties noemen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat ik na een zware dag van mijn werk thuiskom met een tas vol boodschappen en struikel over de stoep van de voordeur. Dan zou ik gewoon weer overeind kunnen komen, de boodschappen oprapen en naar binnen gaan, zonder er verder bij stil te staan. Maar misschien voel ik in plaats daarvan wel een vlaag van woede opkomen. Ik ben al begonnen iets op te bouwen, zelfs op dit vrijwel onbewuste niveau: iemand moet hier de schuld van krijgen. Ik kijk om me heen om de oorzaak van m'n boosheid te achterhalen. Wie heeft me afgeleid? Wie heeft de stoep niet gerepareerd? Waarom moet ik ook altijd de boodschappen doen? Deze oorzaken of toestanden rond mijn situatie worden in vrij korte tijd door een steeds uitvoeriger verhaal verbeeld in mijn geest. Al gauw worden voorgeschiedenissen, allerlei mensen en zelfs toekomstvoorspellingen verweven tot een steeds sterker wordende overtuiging: Ik moet hier ook alles doen. Niemand heeft in de gaten hoe vreselijk moe ik eigenlijk ben. Ze geven meer om zichzelf dan om mij. Ik wil verhuizen! Terwijl ik in het begin misschien nog vrij was om de boosheid slechts te signaleren en die op z'n eigen tijd tot rust te laten komen, heb ik nu een hele reeks aan ideeën, overtuigingen en gevoelens op elkaar gestapeld zodat de hele ervaring massief, dichtgetimmerd en onveranderlijk aanvoelt. De constructie is een fixatie aan het worden. Zulke constructies ontstaan natuurlijk soms gewoon en lossen dan ook weer op, zoals dat gaat met dat soort klagerijtjes over de wereld. Op andere momenten versterken ze de opgehoopte fixaties die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd en worden we er een onderdeel van.'

Umtul Valeton-Kiekens

 

Universel sluit zich aan bij Het Grootste Museum van Nederland

Op 1 september vierde de Universel de feestelijke opening van de aansluiting van bij ‘Het Grootste Museum van Nederland’, een samenwerkingsproject waarin bijzondere gebedshuizen, kerken en synagogen van Nederland zich openstellen voor het brede publiek. De Universel was hiervoor uitgenodigd door Museum Catharijneconvent. In haar inleiding omschreef directeur Marieke van Schijndel van het museum het als de toekenning van een soort ‘Michelin ster’ voor gebedshuizen. Elmer Koole opende de bijeenkomst en na de inleiding door Marieke van Schijndel over het totale project hield architectuurhistoricus Eric Roose een boeiend betoog met tekeningen en schetsen over de totstandkoming van de Universel, waar hij een aantal jaren geleden een zeer uitgebreide studie over heeft gedaan. Hij is verbonden aan de Universiteit van Leiden en als wetenschappelijk adviseur aan het project Grootste Museum van Nederland. Hij liet zien hoe er in de loop der jaren heel verschillende ontwerpen waren geweest. Ook  vertelde hij dat in dit christelijke dorp zeker niet iedereen meteen blij was met de komst van de Universel, maar dat binnen de gemeenteraad de ARP (voorganger van het CDA) het principe van de vrijheid van godsdienst van groter belang was dan de religie zelf en dat er dus toestemming kwam. Mooi om te weten. Burgemeester Cornelis Visser gaf in zijn inleiding aan blij te zijn met de Universel als onderdeel van Het Grootste Museum. Als openingshandeling werd door Marieke van Schijndel de ‘kijkkaart’ aangeboden aan Elmer Koole en Cornelis Visser, waarmee men zijn eigen rondleiding door de Universel en het pad door de duinen kan doen. De middag werd muzikaal omlijst door Thijs van Leer.
 
 
 
Inmiddels zijn we een maand verder. Dankzij de gastvrouwen en -heren is de Universel elke maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag open, plus elke 1ste en 3de zondag van de maand na de Universele Eredienst. Er is veel belangstelling: in totaal deze maand meer dan 200 plus bijna 400 op de Open Monumentendag. Op zondag komen ook veel nieuwe mensen op de Universele Eredienst af. Het valt op dat mensen niet alleen interesse hebben in het gebouw dat ze wel eens van binnen willen bekijken, maar dat veel van hen ook meer willen weten over het soefisme. Zelf was ik er als gastheer afgelopen vrijdag en had ik op één middag met verschillende groepjes geïnteresseerde mensen boeiende gesprekken. De Universel is opengegaan voor iedereen en de reactie van de mensen is heel positief. De boodschap van liefde, harmonie en schoonheid kan zich door dit project verspreiden.    
 
Frank van Leer  

Vooruitblik

Entering into Silence 10-21 februari 2024

Een wandelretraite in de woestijn van Marokko 
met Karim Noverraz en Elmer Koole

  Woestijntocht

Ook volgend jaar organiseert de Sufi Way weer een wandel en stilte retraite in de woestijn van Marokko. Deze wandelretraite biedt de kans om te ervaren hoe de uitgestrekte leegte en stilte van de woestijn ons verbindt met onze eigen innerlijke stilte. Als we de woestijn in gaan, worden we uitgenodigd om onze gehechtheden en bezigheden achter ons te laten. In de ruimte die daardoor ontstaat kunnen we de verstilling en openheid verwelkomen die onze oorspronkelijke aard is.  
Er zal gewerkt worden met stille en gezongen meditaties en met avonden waarin we elkaar poëzie voordragen en verhalen vertellen. De retraite wordt gefaciliteerd door Karim Noverraz en Elmer Koole, senior retraiteleiders van de Sufi Way. De voertaal zal Engels zijn. Vertalingen in het Frans, Nederlands en Duits zullen beschikbaar zijn. Verder wordt de tocht in de woestijn geleid door Zineb, een professionele gids met een grondige kennis van de Marokkaanse woestijn. Ze zal een team van ervaren kameeldrijvers en ander personeel, zoals een kok, meenemen. De kamelen zullen onze bagage, ons eten en onze uitrusting zoals tenten dragen.
Voor programmaoverzicht klik hier  
Voor inschrijven en praktische details klik hier  
 
Deze spirituele reis is een gezamenlijk project van de Sufi Way en Agence Désert et Montagne

Love’s Caravan    Experiencing the Way of the Sufi

Een internationale 8-daagse bijeenkomst met Pir Elias en Vrienden
24 – 31 mei 2024
Universel, Murad Hassil, Katwijk-aan-Zee, Nederland
 
In het voorjaar van 2024 organiseert de Sufi Way een 8-daagse retraite in de mooie Universel  in de duinen bij de Noordzee. Iedereen is van harte welkom.
Onze retraite zal gewijd zijn aan de directe ervaring van liefde, dit mysterieuze geschenk dat ons verenigt met al het zijn. Gedurende onze tijd samen oefenen we ons te openen voor het bewust zijn in het huidige moment, de bron van liefde, mededogen, wijsheid en vreugde.
De retraite omvat periodes van meditatie, intense oefeningen, stilte, zang, muzikale meditaties, zelf-onderzoek, presentaties over het Open Pad, soefi-kosmologie en psychologie, poëzie, maar ook wandelingen in de duinen, nachtmeditaties en meer.
 
Deze retraite wordt gesponsord door de Sufi Way en wordt gratis aangeboden. De maaltijden en overnachting tijdens de retraite zijn wel voor eigen rekening. Lunches en diners worden ter plaatse tegen een bescheiden vergoeding verzorgd. Bij inschrijving reserveer en betaal je de maaltijden.
Omdat er bij de Soefitempel geen overnachtingsaccommodatie is, zul je dit zelf moeten regelen. We proberen momenteel accommodatie in lokale hotels en ruimtes op de nabijgelegen camping te reserveren zodat deelnemers mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Meer informatie hierover zal binnenkort beschikbaar zijn.
Hoewel iedereen wordt aangemoedigd om de hele retraite bij te wonen, is het misschien mogelijk om minder dan de volledige acht dagen deel te nemen. We gaan na hoe dat het beste kan worden gestructureerd.
Meer informatie over de retraite en hoe u zich kunt aanmelden zal de komende maanden worden op de internationale Sufi Way site geplaatst én op www.sufiway.nl .
 Foto: Nan van Leeuwen
 

Afgelopen kwartaal

Terugblik Sufi Way ledenbijeenkomst 

Voor de eerste keer sinds de pandemie kon er in het Theehuis van de Soefitempel op 2 september weer een ledenbijeenkomst van de Sufi Way worden georganiseerd. Na de inloop met koffie en thee begonnen we met ledenvergadering, het formele deel van ons samenzijn. De financiële en secretariële jaarverslagen werden besproken en vastgesteld en de activiteiten voor het komende jaar werden langs gelopen. Op initiatief van de vergadering zal er een extra donatie voor de verduurzaming van de Universel beschikbaar worden gesteld.
Na afloop van het formele deel was er een gezamenlijke muzikale meditatie in de kapel van de Universel gevolgd door een orakel: een schaal met briefjes met ‘Flashes’ van Pir Elias Amidon ging rond en elk nam een briefje uit de schaal. Nadat een ieder een aantal minuten gereflecteerd had op de tekst werden er ervaringen uitgewisseld: eerst in groepjes van twee en daarna in de hele kring.
Na afloop serveerde het bestuur een maaltijd en was er volop ruimte om bij te praten. Het was een mooie bijeenkomst en het was ook heel fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten.
 
 

 

• Zikr is een vorm van meditatie uit de soefi-traditie. Het woord "zikr" (of "zik'r" of "dhikr") betekent letterlijk 'je herinneren', d.w.z. herinneren wat je oorsprong is. Je wendt je met je hele wezen tot de ene, binnen je en buiten je. Zingend, meestal met ondersteuning van een of meer instrumenten (wij gebruiken meestal een draagbaar z.g. 'Indiaas' harmonium) herhalen we een devotionele of mantra-achtige tekst op een specifieke toonladder. Er zijn, qua vorm, verschillende tradities; van ritmisch, met begeleiding van trommels, tot traag en melodieus. De Sufi Way kent een rijke traditie van melodieuze Zikr melodieën; sinds Sufi Inayat Khan deze meditatievorm naar het westen bracht heeft elke volgende Pir nieuwe melodieën aan de traditie bijgedragen.

• De musical tuning is een meditatie waarbij we, net als bij Zikr, samen zingen. In tegenstelling tot de Zikr is er geen vaste melodie, geen herhaling en gewoonlijk geen tekst. De klank komt to stand in voortdurende afstemming met elkaar, waarbij de basis wordt aangegeven door de tonen van een instrument; meestal een klein ('Indiaas') harmonium. Afstemmen op elkaar gaat over in het afstemmen van ons lichaam, ons hart en onze ziel op de Ene.

Voor deze vormen van meditatie is geen enkele muzikale kennis of stemtraining nodig.

• Bij de Informele Dienst worden teksten uit de verschillende religieuze tradities gelezen, vaak rond een bepaald thema. Er zijn gebeden, stilte en muziek. Er wordt een kaars aangestoken, die symbool staat voor eenheid en goddelijke waarheid.

• Sema betekent letterlijk luisteren. Luisteren naar muziek, poëzie, elkaar en de stilte. Luisteren met het oor van het hart, de Ene.

 

Ander email-adres? Deze nieuwsbrief opzeggen?  Klik hier .

 


Eerdere berichten:

4-7-2023Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2023 Kwartaal 3
4-4-2023Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2023 Kwartaal 2
7-1-2023Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2023 Kwartaal 1
10-12-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 4
12-8-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 3
3-6-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 2
19-3-2022Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2022 Kwartaal 1
21-11-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 Kwartaal 4
3-8-2021Nieuwsbrief Sufiway Nederland 2021 kwartaal 3